Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Bærekraften blomstrer i skoler og barnehager
Sponset

Barn i Asker-skolene og -barnehagene lærer selvberging og bærekraft fra første øyeblikk, med prosjektene MatVinn, Grønne klasserom og skolehager, og barna, så vel som familiene, er med på notene!

– For de minste er det viktig å få på plass gode rutiner. For dem er det «å gjøre» veldig viktig, og å lære dem å gjøre ting riktig, smitter også over på foreldrene. Men det handler om mer enn kildesortering. Vi prøver å være en arena som bidrar til utjevning av forskjeller, noe vi bruker mye tid på, i tillegg til dyrkingen i grønnsakshagen, kildesorteringen og besøk på gjenvinningsstasjoner, sier Anita Sønsteby, virksomhetsleder for Borgen barnehager.

Anita Sønsteby

Virksomhetsleder, Borgen barnehager

Hun forteller at de har truffet bærekraftstiltak knyttet til arrangementer og materialbruk. Foreldre-tilstelninger er for eksempel fri for engangsservise, mens skittent tøy ikke lenger sendes hjem i plastposer.

– Nå går det i selvsydde bærenett av gjenbrukte tekstiler. Foreldrene presenteres for bærekraft som tema på første foreldremøte, og får informasjon om byttedager og utlånsordningen, sier hun.

Gyllen anledning for nye lærere

Siden unge mennesker er opptatt av bærekraft, vil en karriere i disse fagene være en gyllen mulighet til å gjøre en forskjell, mener Bente Hoff, som benytter MatVinn-prosjektet i undervisningen:

Bente Hoff

Arbeider med MatVinn-prosjektet i Asker kommune

– Når studenter kommer ut i praksis, oppdager de hvor mye bærekraft gjennomsyrer alle kompetanse- og læreplaner, forteller hun, og Rolf Johan Dyhre, som arbeider med Grønne klasserom og skolehager, skyter inn:

– Som praksislærer ser jeg at studentene overraskes over hvor mye bærekraftsarbeid som foregår på den enkelte skole, og vet at det påvirker dem. Holdningene de selv bringer med seg, bidrar unektelig også til å forme verden. For mange lærerstudenter er også det i seg selv en viktig motivasjon, mener han.

Rolf Johan Dyhre

Adjunkt, og arbeider med Grønne klasserom og skolehager i Asker kommune

Kommunen er for øvrig tuftet på FNs bærekraftsmål, nedfelt i virksomhetsplanene i alle etater. Det gjøres også mye for å heve bærekraft-kompetansen blant lærerne.

Kompetanseutvikling

– Vi snakker om kursing i «det grønne klasserom» og videreutdanning, som bringes videre. Ved skolen min bruker vi en del av utviklingstiden til regelmessige innslag om skolehagen, som i sin tur tilflyter elever og foreldre, fortsetter Rolf.

Ifølge Anita har også barnehagene et bærekraft-nettverk, der de ansatte kommer sammen og utveksler ideer og innspill til arbeidsmetode, og interessen er upåklagelig.

– Samtidig har vi mange tverrfaglige prosjekter i skolene, der lærerne lærer vel så mye som elevene. Framtiden i våre hender deltar også aktivt i mat- og helseseminarene våre. Ikke minst i forbindelse med MatVinn, som er et prosjekt i samarbeid med dem, tilføyer Bente.

– Vi arbeider aktivt med å etablere gode bærekraft-holdninger hos barn og unge, forteller Bente Hoff, MatVinn-prosjektet; Anita Sønsteby, virksomhetsleder for Borgen barnehager; og Rolf Johan Dyhre, «Grønne klasserom og skolehager». Foto: Karoline Svensli

– Vi prøver å gjøre elevene flinkere til å unngå matsvinn og -avfall, og lærer dem hvordan det påvirker miljøet, global ressursfordeling og økonomi. Elevene deltar også i kokkekamp, med mye refleksjon og kritisk tenkning involvert, så det starter noen fine prosesser.

Asker kommune har 20 «grønne klasserom», der elevene lærer å dyrke mat inne og ute.

– Det er en lavterskel-inngang til å dyrke enkle ting, som reddiker og ymse spirer, så vel som småskala utendørsdyrking i pallekarmer. Pluss at vi nå har fire skolehager i drift, der det dyrkes over større arealer, og vi ser jo at det virker. Elever forteller at de dyrker hjemme på balkongen, og vi er nesten litt overveldet, forteller Rolf.

Og Bente kan melde om stor MatVinn-respons:

– Vi har sett en stor utvikling siden start. Ja, det skjer mye i skolene, men også ute i hjemmene. Det er av stor betydning for dem som vokser opp i «bygda» vår.

Asker kommune har også iverksatt:

  • Reiseavtale: Ansatte får en utbetaling på toppen av lønna, om de forplikter seg til ikke å kjøre til jobb én dag i uka (for dem som jobber i og nær Asker sentrum).
  • Omigjen: Ombrukssenteret Omigjen er et initiativ fra Asker kommune, med 1500 kvadratmeter bruktbutikker, systue og kafé.

Av Jarle Petterson

Next article