Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Bærekraft i Norges største landbaserte industri gir rom for nye ideer
Sponset

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) har sammen med resten av bransjen jobbet for bærekraftige løsninger for anleggsarbeid i mange år. I likhet med mange andre, så verdsetter vi at farten på dette arbeidet nå har økt.

Vi er kjent for å være en stor og, til tider, konservativ bransje, og det må kanskje til for å få løst alle de samfunnskritiske oppgavene vi står overfor. Det er godt å se at store tunge bedrifter og organisasjoner nå er med og drar frem de bærekraftige løsningene vi er avhengige av for kunne drive utbygging av viktig infrastruktur på en forsvarlig måte.

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk ble startet i 1963 for å samle og styrke fagmiljøene som jobber med teknologi for bergarbeid. Les mer på nff.no.

Construct Venture

Denne bransjen, som preges av mange store organisasjoner, gir likevel rom for fremvekst av oppstartsbedrifter som kan bidra med nye produkter og bærekraftige løsninger. VIA Cluster er midt i kjernen av dette. De hjelper oppstartsbedrifter med å finne etablerte selskap som kan hjelpe dem over kneika til å bli sunne bedrifter.

To store bedrifter i bransjen; AF-gruppen og OBOS har gått sammen om å starte Construct Venture. De investerer i lovende tidligfase- og vekstbedrifter innen bygg og anlegg, som har ambisjoner om å bli ledende innen sitt felt. Og selskapene som vokser frem har alle økt bærekraft som ett av beina de står på, gjerne kombinert med ny materialteknologi eller besparelser av et eller annet slag.

Tre gode eksempler

Vi benytter sjansen til å fremheve tre eksempler. Foamrox, som produserer elementer av resirkulert glass, kan erstatte flere av betongkonstruksjonene vi har inne i tunnelene våre. Barde, som sammen med anleggsbransjen, utvikler digitale verktøy skreddersydd for maskinentreprenører i Norge og Norden, med visjonen «Vår visjon er å akselerere verdens overgang til bærekraftig anleggsvirksomhet». Saferock som forsker fram industrielle biprodukter til å lage geopolymerbetong, og vil redusere karbonutslippene med mer enn 70 prosent.

Slik kan vi fortsette å liste opp ulike initiativ, som alle vil bidra til en mer bærekraftig anleggsbransje. Bærekraft i anleggsbransjen er gøy – det er her du virkelig kan bidra så det suser!

Les mer på nff.no.

Av Tone Nakstad, NFF

Next article