Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Bærekraft er god business
Grønn omstilling

Bærekraft er god business

Kim Gabrielli, CEO i UN Global Compact Norway, og forfatter av artikkelen.

Næringslivet gjør som regel ikke ting utelukkende for å være greie. De gjør ting fordi det lønner seg, enten det gir bedre produkter og tjenester, gir et konkurransefortrinn, bedre lånevilkår, eller fordi det kreves av aksjonærer eller lovverket. De som evner å gjøre bærekraft til business vil få et fortrinn i fremtidens næringsliv. Innovasjon, både i oppstartsbedrifter, men også i allerede etablerte bedrifter, blir viktig.

Der taksonomien, den kommende åpenhetsloven og andre reguleringer tar oss nærmere å nå bærekraftsmålene, er det fortsatt mye som gjenstår. Det nyeste veikartet til NHO peker på fire områder med jobb- og verdiskapingspotensial for bedriftene i fremtidens næringsliv: mer grønt, mer digitalt, mer internasjonalt og mer tjenestebasert næringsliv.

I det siste har det vært en voldsom vekst i etterspørselen etter grønne investeringer, og markedet for grønne og bærekrafts-obligasjoner vokser. I UN Global Compact Norge pleier vi å si at bærekraft er vår tids største forretningsmulighet. Dette er noen av grunnene:

Stort potensial

Kun 8,6 prosent av verdens ressurser brukes mer enn én gang: Rapporten Circularity Gap Report 2021 viser at av alle mineraler, metaller, fossilt brensel og biomasse som settes til verks hvert år, er det kun 8,6 prosent som blir brukt om igjen. 

Potensialet for havvind er 15 ganger større enn 2019-nivået, ifølge IEA. Rapporten viser også at det ligger én billion dollar i kumulative investeringer i bransjen innen 2040. Med den norske offshorekompetansen bør vi være godt skodd her.    

Skal vi sikre et næringsliv som gjør bærekraft til business og klima til forretnings- muligheter, trenger vi både bedrifter, finans og myndigheter i et felles og nytenkende løft for fremtidens næringsliv.

90 prosent av all plasten som ender i havene kommer fra ti elver i Afrika og Asia. Å utvikle alternativer til plast, bruk for resirkulert plast, eller måter å rense elver og hav på kan være lukrativt.

Karbonfangst: 90 prosent av Co2-utslipp fra kullkraftverk og industrielle fasiliteter kan fanges. Opptil ti prosent av årlige Co2-utslipp kan fanges opp, et årlig potensial på mer enn 800 milliarder dollar, ifølge Global Opportunity Report. Bedrifter og teknologier som kan bidra kan ha et stort marked.

Behov for et bærekraftig næringsliv

En rapport fra Hydrogen Europe viser at grønt hydrogen har muligheter for 25–30 milliarder euro i investeringer, og 140.000-170.000 nye arbeidsplasser i det neste tiåret. Ammoniakk er en hydrogenbasert løsning, som blant annet Rederiforbundet peker på som viktig for grønnere skipsfart.

Bare én prosent av verdens solcelle-installasjoner er i Afrika. Det er flere solcellepaneler i Storbritannia enn i hele Afrika. 580 millioner mennesker i Afrika har ikke tilgang på elektrisitet. Her ligger det en hel haug av investerings-, innovasjons- og forretningsmuligheter.

Bare to prosent av maten kommer fra havet. Sjømat spiller en kritisk rolle i å skape et matsystem som sørger for næring til en økende verdensbefolkning, sikre anstendig arbeid og for å beskytte miljøet. Sjømat kan produseres med et relativt lite karbonavtrykk, og vår lange kyst er et konkurransefortrinn. Det kan ligge flere muligheter innen tang og tare, og kråkebollerstillehavsøsters og kongekrabbe truer biomangfoldet og er samtidig en delikatesse.   

Skal vi sikre et næringsliv som gjør bærekraft til business og klima til forretningsmuligheter, trenger vi både bedrifter, finans og myndigheter i et felles og nytenkende løft for fremtidens næringsliv. Vi trenger fremoverlente næringslivsledere, investorer og politikere som tør å satse, og ser at det eneste alternativet for fremtidens næringsliv er et bærekraftig næringsliv.

Fakta

UN Global Compact inspirerer bedrifter til å gjøre bærekraftsut- fordringer til konkrete businessmuligheter.

Les mer her!

Tekst: Kim Gabrielli

Next article