Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Åpner grønn næringspark
Sponset

I Energiparken har CCB Energy målsetting om å tiltrekke seg selskap som er med å påvirke klimaet positivt.

CCB Energy etablerer en næringspark i Øygarden utenfor Bergen. Den har fått navnet Energiparken, og har som mål å ta inn selskaper som kan bidra positivt på klima og klimaforpliktelsene Norge har påtatt seg.

– Utvalget av selskapene vil være nøye gjennomtenkt med tanke på hvordan de bidrar til å redusere CO2 eller lager bærekraftige tjenester og produkter, som for eksempel rent hydrogen. Det vil også være viktig at de bidrar med synergier seg imellom, sier CEO i CCB Energy, Ronny Haufe.

Ronny Haufe

CEO i CCB Energy

Ulike grønne selskap

Haufe nevner en rekke næringer som kan dra nytte av å etablere seg i Energiparken. Dette kan være selskaper med løsninger for å fange CO2 direkte fra atmosfæren, eller som skal redusere CO2-utslipp fra sine industriprosesser. For slike aktører vil Energiparken være en foretrukken lokasjon med nær tilgang til deponeringsanlegg for CO2, som er under etablering her.

Haufe forteller også om andre grønne næringer som kan bli realitet på området. Dette kan være selskaper innen bionæring eller havbruk, og gjerne bedrifter som gir bærekraftig utnyttelse av CO2. Eksempler her kan være innen næringsmiddel-, bygg- og entreprenørindustri og konkrete produkter som nanokarbonfiber, jetfuel eller proteiner.

Favne om det grønne skifte

CCB Energy eier arealet i Energiparken sammen med Øygarden kommune. Bak CCB Energy står eierne, Bernh Larsen Holding fra Bergen og Norsea Group fra Stavanger, som opprettet dette konsernet med særskilt fokus på tilrettelegging av grønn næring.

– På oppdrag fra våre eiere skal vi utvikle og bygge opp næringsparken så den blir bærekraftig og gjør oss best mulig forberedt for framtiden. Vi skal være tydelig i det grønne skiftet, sier Haufe.

– Jeg er stolt av at eierne våre investerer for å bidra til et bedre klima, noe de også har bevist tidligere med å være først ute i Norge med LNG mot offshoreflåter og landstrøm til fartøyer og rigger.

Optimal lokasjon

Haufe forteller om god interesse for etablering i Energiparken.

– Av unike fortrinn i Energiparken er selvfølgelig CCS-anlegget for deponering av CO2, men også direkte tilgang til naturgass og vannressurser i Energiparken, samt beliggenhet langs hovedskipsleden. Bergen havn skal om kort tid flytte til Ågotnes. Det gir nærhet til sentralt trafikknutepunkt og direkte tilgang til fremtidige brukere av fossilfrie produkter. Dette er Norges beste lokasjon for industri i grønn retning, sier Haufe, og trekker også fram at beliggenheten er egnet for eksport gjennom rør til Europa.

Illustrasjon: CCB Energy

Skal lage rent hydrogen

I denne fabrikken i Øygarden skal det produseres hydrogen basert på naturgass og CO2-fangst. Resultatet blir ren energi.

H2 Production AS har kjøpt et hydrogenanlegg som bygges i Energiparken i løpet av året. Selskapet, som er et datterselskap av CCB Energy, samarbeider med ZEG, en norsk teknologileverandør som har en unik, patentert hydrogenteknologi. Hydrogenanlegget vil kunne bruke enten biogass eller naturgass som input. Teknologien er videreutviklet til å inkludere fangstteknologi som kan ta bort CO2 fra gassen.

– Det unike her er at to teknologier kombineres i en og samme prosess – altså både produksjon av hydrogen og karbonfangst i samme fabrikk. Dette ønsket vi å være med på, og nå bygges det en hydrogenfabrikk, forteller Ronny Haufe i H2 Production.

Les også: Fordeler med Energiparken

Skal bevise teknologien

Det nærmeste året skal brukes til å dokumentere teknologien med et anlegg i mindre skala. Deretter er planen å skalere opp. Prosjektet har fått støtte fra Enova.

– Det er et veldig positivt tegn som vi er takknemlige for. Det er helt nødvendig å finne riktig teknologi for å fremskaffe hydrogen til rett pris i fremtiden, sier Haufe.

Grønne synergier

Fabrikken ligger i Energiparken og bidrar til mange synergier. Anlegget som nå etableres, vil starte produksjon av hydrogen fra naturgass allerede i slutten av inneværende år.

– Naturgass er en naturressurs som Norge er veldig rik på, og det å kunne utnytte denne ressursen til produksjon av hydrogen som et produkt som kan forbrukes utslippsfritt, er veldig positivt. Det kan også være et viktig bidrag i den omstillingen som Norge står ovenfor, uttaler Haufe.

Energiparken kan også bli lokasjon for utvikling og produksjon av andre energibærere som ammoniakk, metanol og LOHC. Produksjon av hydrogen i storskala er et godt utgangspunkt for dette.

H2 Production utforsker også mulighetene til å produsere hydrogen fra biogass, som kan komme fra avfall fra blant annet havbruk.

– Ved bruk av biogass får vi et hydrogen med et negativt CO2-fotavtrykk, forklarer Haufe.

Bedre enn batterier

Ifølge Haufe kan hydrogen i fremtiden bli et bedre produkt enn batterier for mange, fordi disse som kjent må lades ofte og har utfordringer med mye vekt.

— Med hydrogen slipper du det. Det jobbes nå med å fremskaffe hydrogen til en pris som gjør at fartøyer og transport ser seg tjent med å bruke det som fossilfritt produkt. Teknologien vi har valgt er så skaleringsvennlig at den vil bli en sterk bidragsyter til dette, avslutter han.

Energiparken er lokalisert i Øygarden, utenfor Bergen. Her finner du Norges beste lokasjon for etablering av klimavennlig industri. Området ligger sentralt langs Norges maritime hovedled.

Les mer på ccbeh.com.

Tekst: CCB Energy

Next article