Skip to main content
Home » Grønn omstilling » 7 råd til hvordan bedriften kan møte den grønne omstillingen
Grønn omstilling

7 råd til hvordan bedriften kan møte den grønne omstillingen

Hele Skift med alle medlemsbedriftene. Foto: Skift

Å omstille bedriften mot en mer bærekraftig fremtid, er snart ikke lenger et valg. Det vil bli en forventning fra både myndigheter, kunder, ansatte og investorer, og et krav for å bygge konkurransekraft. Men ikke alle har penger, ressurser eller kunnskap til å starte en slik omstilling. Hvor skal man begynne?

Bjørn K. Haugland, er administrerende direktør i Skift, som er et næringsdrevet klimainitiativ. Målet er å omstille norsk næringsliv slik at Norge når sitt klimamål innen 2030.

Bjørn K. Haugland

Administrerende direktør i Skift

Haugland har 7 gode råd til bedrifter som har lyst til å begynne den grønne omstillingen:

  1. Vet du ikke hvor du skal begynne? Begynn gjerne med å undersøke hva andre i din bransje og verdikjede gjør.
  2. Det kan være en god idé å begynne med å se på hvordan dere kan redusere utslipp.
  3. Sørg for å få en god oversikt over eget klimaregnskap.
  4. Ja, det kan koste en del penger, men ikke å starte en omstilling, kan fort bli dyrere.
  5. Lær fra andre, men gjør det på din måte. Enhver bedriftsleder kjenner sin bedrift best.
  6. Identifiser hva din bedrift kan gjøre selv og hva dere kan gjøre sammen med andre.
  7. Starter man disse prosessene, får man ofte en kjedeeffekt, og det oppstår nye muligheter til å gjøre nye ting.

En stor mulighet

Haugland sammenlikner Skift med et treningssenter der man trener sammen for å bli inspirert av hverandre og lære fortere. Medlemsbedriftene jobber på tvers av bransjer og deler kunnskap, kompetanse og ideer. Skift stiller likevel en del krav til hvem som får være med.

– Alle som vil være med i Skift, går gjennom en grundig prosess som sikrer at både styret og toppledelsen er med på dette klimasamarbeidet. Vi stiller også krav om at alle må være åpne om sine klimaambisjoner, strategier og etterleve den høyeste standard på klimarapportering, sier Haugland.

Denne informasjonen blir samlet i en årlig rapport, som Skift sender inn til myndighetene. Rapporten brukes i tillegg for å vise hvordan medlemmene utvikler seg.

Utfordrer myndighetene

Haugland har også forslag til tre hovedvirkemidler myndighetene bør bruke for å hjelpe bedrifter mot grønn omstilling.

– De bør sette en mye høyere pris på utslipp, stille klimakrav i offentlige innkjøp, og innføre strengere krav til klimarapportering, sier Haugland.

– Når vi blir like opptatt av å måle vårt bidrag til bærekraft som vi er av å telle penger, har vi kommet langt, sier han.

Av Marte Frimand

Next article