Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Viking Aqua skaper fremtidens bærekraftige lakseproduksjon
Sponset

Ti mennesker, én idé og ett bygg som er én kilometer langt skal ved hjelp av avansert driftssystem gi produksjon av 33.000 tonn laks på land!

Selskapet heter Viking Aqua, har base i Gulen og Bergen, og er et ungt gründerselskap som har fått konsesjon til å produsere 33.000 tonn laks i året i et splitter nytt innendørs oppdrettsanlegg. Det norske selskapet fikk sine første ansatte i 2020 og teller nå ti personer som jobber med å prosjektere det nye anlegget i Gulen kommune, nord for Bergen.

– Vi ønsker å bygge et anlegg hvor bærekraftsvurderinger står sentralt i alle avgjørelser vi tar. I første omgang fra designfase til byggeprosess, senere gjennom hele verdikjeden som selskapet blir en del av, forteller Borghild Hillestad, fiskevelferdsdirektør i Viking Aqua.
– Vi ønsker blant annet å minimere utslipp fra byggeprosessen, og å ta bevisste materialvalg. På taket vil det blant annet bli vurdert å plassere solcellepanel, noe som vil gjøre det én kilometer lange bygget til Norges største solcellepark. Videre vurderer vi i hvor stor grad vi kan anvende elektrisitet i anleggsfasen og hva slags karbonutslipp materialene vi velger har.

Borghild Hillestad

Fiskevelferdsdirektør, Viking Aqua

Sirkulær produksjon etterlater minimal påvirkning

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner, og kystlinjen er en av verdens lengste.

– Viking Aqua er én av mange aktører som ønsker å etablere landbasert fiskeoppdrett. Selskaper i land som blant annet USA, Japan, Kina, Belgia, Sør-Korea og Sverige, planlegger samlet sett en produksjon av flere hundre tusen tonn laks på land. Fremtidig vekst innen havbruk forutsetter at vi ivaretar strenge hensyn til klima- og miljøpåvirkning, og dette ønsker vi å bidra med.
Hillestad forteller videre at anlegget i Gulen skal resirkulere vannet ved å bruke en teknologi som kalles RAS (Recirculating Aquaculture Systems).

– Målet vårt er å bygge neste generasjons RAS-anlegg, der vannet fisken bor i blir renset og resirkulert. Gjennom RAS-teknologi har vi som mål å rense og gjenbruke minst 99,7 prosent av vannet. Dette gir fisken gode leveforhold og vi sparer miljøet ved at vi bruker mindre vann og forhindrer store slamutslipp som består av for eksempel fôrrester, avføring og skinnceller.

Les mer på vikingaqua.no

Fiskens livskvalitet

Av de 33.000 tonnene med laks som selskapet skal produsere årlig, skal cirka 30 prosent selges som postsmolt til andre oppdrettere, mens resten fôres opp til slaktestørrelse og slaktes på anleggets eget slakteri. Med så mange fisk under samme tak, er det ekstremt viktig at fisken har det bra. Derfor har biologi og fikskevelferd vært en av hovedprioritetene fra start.

– Forskning har vist at fisken er et langt mer intelligent dyr enn mange kanskje har trodd, forklarer Hillestad. Den har en kvalitativ opplevelse av verden, en forventning om fremtiden og kan knytte sammen tid og sted. Den lærer ved å observere, kjenner igjen og kan samarbeide med andre. Den husker ting og kan til og med bruke verktøy eller innovere. Derfor må vi sørge for at fisken har det bra og lever godt hos oss. Den må føle at den har god livskvalitet. Dette vil øke vekst, redusere sykdomstilfeller og dødelighet, som også resulterer i en bedre produksjon. God fiskevelferd er bra for både fisk og oss.

Kunstig intelligens og kognitiv teknologi

Viking Aqua er i vekst og ser for seg å vokse til 60-70 ansatte. Med bærekraft, fiskevelferd, teknologi, forskning og partnerskap som grunnelementer, skal god fiskevelferd og bærekraftige løsninger oppnås. Selskapet ønsker å kunne gi tilbake til jorden, istedenfor å ta fra verdens ressurser og samtidig sørge for at fisken har et godt liv.

– Med kameraovervåkning, robot- og sensorteknologi, kan vi utnytte kunstig intelligens (AI) og kognitiv teknologi til å for eksempel analysere adferden og velferden til fisken, kontrollere vannkvaliteten eller tilpasse matmengde etter fiskens behov. For å oppnå dette knytter vi partnerskapsbånd med innovative og lovende høyteknologiselskaper. Slik kan vi sammen sikre effektiv produksjon der fisken trives og har det bra, samtidig som vi tar godt vare på miljøet. Ved å ta lærdom fra tidligere fallgruver, kan vi unngå feil som har ført til uhell og redusert prestasjon i liknende anlegg. Vi har en god plan, investorer som bidrar og kjernen på plass. Ifølge tidsplanen begynner vi å bygge i løpet av 2022 og vi vil være i full drift i løpet av 2027-28, avslutter Borghild Hillestad.

Les mer på vikingaqua.no

Av Cathrine Naglestad

Next article