Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Tekniske tjenester som sikrer fremtidens akvakulturanlegg
Sponset

Havbruksnæringen opplever stadig vekst, der både hard konkurranse og strenge krav fra myndigheter driver frem ny teknologi og innovative løsninger for sjøbasert havbruk. Med nytt regelverk på vei, blir det viktigere enn noen gang med ingeniørteknisk kompetanse for å skape trygge og bærekraftige havbruksløsninger.  

 Å skape sikre og lønnsomme akvakulturanlegg, handler om å prosjektere gode løsninger tilpasset både oppdretterens behov og lokalitetens forutsetninger. Slik kan en ivareta sikker drift av anlegget og hindre rømming av fisk, sier Beathe S. Rokstad, Managing Director i Aqua Knowledge.

Beathe S Rokstad

Managing Director i Aqua Knowledge

Aqua Knowledge bistår både norske og internasjonale oppdrettere med å finne de sikreste og mest gunstige løsningene for havbruk til sjøs. De ansatte har lang erfaring med beregning og dimensjonering av marine konstruksjoner i henhold til krav og standarder. Samtidig har de stor innsikt i oppdretternes utfordringer ute på sjøen.

– Oppdrettsselskaper må til enhver tid kunne dokumentere at deres akvakulturanlegg tilfredsstiller krav fra myndigheter og at rømming ikke vil skje som følge av teknisk svikt. Samtidig ønsker oppdrettere å realisere ny og innovativ teknologi. Dette krever kompetente ingeniører med solid kunnskap om både havbruk og tekniske analyser av marine konstruksjoner. De ingeniørene har vi, sier Rokstad. 

Aqua Knowledge leverer tekniske tjenester til oppdrettsselskaper i Norge og internasjonalt. Les mer her!

Revidert regelverk drevet av teknologiutvikling

Som følge av betydelig innovasjon og teknologiutvikling i næringen, har regelverket for flytende akvakulturanlegg blitt revidert med en rekke endringer. De vil tre i kraft i løpet av 2022.

– Folkene våre kan både havbruksteknologi og regelverk. Vi kan bistå oppdretterne med å realisere deres akvakulturanlegg. Både lukkede systemer, offshore havmerder og tradisjonelle systemer i eksponerte områder. Våre ansatte har en variert bakgrunn med både teoretisk ingeniørutdannelse og praktisk erfaring fra havbruksnæringen, sier Rokstad.

Gode, digitale verktøy støtter bærekraftig drift

Marthe Brodahl, Strategy and Business Development Manager i Mørenot, forteller at Mørenot også tilbyr det digitale verktøyet Aquacom.

– Det er et styringssystem som gir oppdretterne full oversikt og kontroll over alt av teknisk utstyr, sertifiseringer og dokumentasjon i hele verdikjeden til oppdrettsselskapets virksomhet. Inkludert smoltanlegg, sjøanlegg, fartøy og fabrikk. Systemet ivaretar også alle krav fra Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet knyttet til inspeksjoner og teknisk vedlikehold, sier hun.

Marthe A. Brodahl

Strategy and Business Development Manager i Mørenot

Aquacom er bygget opp av en rekke ulike moduler, eksempelvis moduler for planlegging og kvalitetssikring. Oppdretterne kan selv tilpasse systemet etter sine behov. Det nyeste tilskuddet til Aquacom-systemet er en risikomodul.  

– Med risikomodulen, blir Aquacom et utmerket hjelpemiddel for sikker utføring av vedlikehold og andre operasjoner på akvakulturanleggene. I slike situasjoner, vil det være viktig med gode risikovurderinger og lett tilgjengelig dokumentasjon og prosedyrer for å minimere risiko tilknyttet personalskader, fiskehelse, og rømming av fisk. Det er akkurat dette Aquacom nå kan hjelpe med, sier Brodahl.

Aqua Knowledge leverer tekniske tjenester til oppdrettsselskaper i Norge og internasjonalt. Les mer her!

Våre tjenester

Tekniske analyser:
– Akkrediterte fortøyningsanalyser for alle typer anlegg og flåter
– Prosjektering og dimensjonering av komponenter
– Vurdering av brukte komponenter for videre godkjenning / forlengelse av levetid
– Tekniske analyser av oppdrettsposer i dimensjonsklasse 0

Databaser:
– Komponentdatabase Aquacom for drift og vedlikehold av alt teknisk utstyr på en oppdrettslokalitet.
– Ivaretar alle krav i NYTEK-forskriften knyttet til inspeksjoner og teknisk vedlikehold.

Lokalitetsplanlegging:
– Planlegging av nye lokaliteter og komplette lokalitetssøknader i samarbeid med kunde.

FoU-prosjekter:
– Aqua Knowledge bidrar i flere viktige FoU-prosjekter som vil føre til en sikrere og mer bærekraftig oppdrettsnæring.

Les mer på aquaknowledge.no

Av Marte Frimand

Next article