Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Storsatsing på agritech
Sponset

Det satses for fullt på innovasjon innenfor landbruksteknologi i Trøndelag. Det er AgriTech Nordic et bevis på.

AgriTech Nordic er et initiativ som har som formål å styrke bærekraftig innovasjon innenfor matproduksjonen. Agritech-satsingen skal blant annet bidra til å koble innovatører, forskning og industri fra jord-, skog- og havbruk. 

–  Det er et økende behov for mat i verden, men det er ikke er mulig å produsere nok mat på en bærekraftig måte hvis man gjør det sånn som man har gjort det. Både innenfor matproduksjon og -distribusjon er det stort behov for ny teknologi for å kunne gjøre alt dette på en mer bærekraftig måte, sier Håvard Belbo, daglig leder i T:lab, som er en av initiativtakerne til AgriTech Nordic.

Håvard Belbo

Daglig leder i T:lab

At det er nettopp Trøndelag som er sentrum for AgriTech-satsingen er ikke tilfeldig, ifølge Belbo. 

–  Trøndelag er en region i Norge med komplette verdikjeder både innen jord-, skog- og havbruk. Dessuten har vi sterke kompetanse- og teknologimiljøer, sier han. 

Belbo nevner blant annet bioøkonomien i Trøndelag, teknologimiljø på NTNU og Sintef i Trondheim, Mære landbruksskole og innovasjonssenteret InnoCamp i Steinkjer, hvor Nord universitet og Nibio er sentrale aktører.

Les mer på agritechnordic.no.

AgriTech Nordic-konferansen

Hver juni organiserer AgriTech Nordic en teknologikonferanse i Steinkjer.

– Den er storslått med internasjonale gjester, talere, folk som jobber med innovasjon og teknologi innenfor jord-, skog- og havbruk, sier Edvard Iversen, koordinator i AgriTech Nordic. 

Edvard Iversen

Koordinator for AgriTech Nordic

Arrangementet går over to dager, hvor halvparten av tiden er satt av til praktisk demonstrasjon av ny teknologi gjennom ulike techsafarier. Der får man sett på siste innen hav- og landbruksteknologi.

– I tillegg til techsafarier og mye tid til uformell kontakt, arrangerer vi pitchekonkurranser, fagseminar og en egen startupnight. Når det er pitchekonkurranse får startupene kort scenetid for å presentere sine business caser. Så er det investorer der og en jury som vurderer casene og premierer de beste pitchene. Det er en måte å få synliggjort gründerne som er til stede, og å få dem koblet til investorene og andre som kan hjelpe dem, sier Belbo.

Fra genial idé til lønnsom bedrift

AgriTech Nordic er et stort økosystem av aktører, som hjelper gründere med å teste, demonstrere og kommersialisere ny teknologi.

– Det kan være kapitalinnhenting, få nye investorer, forskningssamarbeid, samarbeid inn mot industri eller internasjonalt samarbeid. For eksempel hvis noen skal inn i et nytt marked, eller bli kjent med noen av innovasjonsmiljøene som vi har kontakt med i utlandet, så kan de gjøre det via oss i AgriTech Nordic, sier Iversen.

I tillegg hjelper de forskningsaktører med å kommersialisere forskning og ny teknologi innen jord-, skog- og havbruk.

For T:lab har det å hjelpe gründere med å kommersialisere gode forretningsideer innen agritech blitt et hovedfokusområde.

–  T:lab er et innovasjonsselskap med base i Trøndelag. Vi er en Siva-finansiert inkubator og vi jobber med å tilføre lovende oppstartsselskaper den kompetansen, kapitalen, nettverket, de første kundene, og det som trengs for å lykkes, sier Belbo.

De jobber kun med prosjekter de har tro på, og da handler det både om forretningsideens potensial, gründerteamets ambisjoner og gjennomføringsevne, bærekraftsprofilen og muligheten T:lab ser for å kunne være en nyttig medhjelper. 

– Vi jobber med ambisiøse gründere som har business caser med stort potensial. Og dem har det etter hvert blitt ganske mange av. Vi vurderer cirka 300 ideer i løpet av ett år. I år har vi jobbet med 65 startups og et titalls etablerte virksomheter, sier Belbo.

T:lab hjelper oppstartsbedriftene med å finne den kompetansen de har bruk for. 

– Vi er ikke et vanlig konsulentselskap. Vi prøver å være så få ansatte som mulig, sånn at vi har fleksibilitet til å koble på relevant kompetanse som vi henter eksternt. Ofte er det kapital det er behov for. Derfor har vi over de siste årene hentet inn ganske mye kapital til de startupene vi jobber med, sier Belbo.

Blant selskaper T:lab har hjulpet frem, kan vi blant annet nevne Assitech, Svenn, Capeesh, ECO Seafood, Arctic Feed Ingredients, Bluegrove, Biodrone og AutoAgri. 

Les mer på agritechnordic.no.

Tekst: Agritech Nordic

Next article