Skip to main content
Home » Fremtidens matsystemer » På tide å synliggjøre mat- og drikkeindustrien
Sponset

Pandemi og krig i Europa har vist oss hvor sårbare vi er, og ikke minst også hvor heldige vi er som mer eller mindre er selvforsynte med mat og drikke i sesong. Nå ønsker interesseforeningen Teknologisk Matforum å løfte frem mat- og drikkeindustrien.

– Vi må fremme hvor bra næringen er og hvor bra norsk mat og drikke er. Vi må synliggjøre hvem som jobber i industrien, hva de jobber med og vi må synliggjøre karrieremulighetene, sier Heidi Skjeggerød, daglig leder ved Teknologisk Matforum.

Heidi Skjeggerød

Daglig leder i Teknologisk Matforum

Hun mener mat- og drikkenæringen ikke prioriteres i stor nok grad. Andre næringer får mer oppmerksomhet, eller rettere sagt, er flinkere til å få oppmerksomhet.

– Vi må rett og slett skryte mer av oss selv og hverandre. Det vil gi oppmerksomhet og vil på sikt løfte industrien og næringen opp på den politiske prioriteringslisten, sier Skjeggerød.

En stor og viktig industri

Næringsmiddelindustrien er den største fastlandsindustrien i Norge. Mat- og drikkeindustrien består av alt fra store nasjonale produsenter til de små og lokale. Hver dag går over 44 000 personer på jobb i næringsmiddelindustrien. Det tilsvarer hver 5. person som jobber i norsk industri. Næringen står for rundt 17 prosent av verdiskapingen i norsk industri. Stort sett alle varer som produseres i næringen, går til det norske markedet.

– Det stilles strenge krav til industrien og spesielt til dem som driver med produksjon av kjøtt og fjærkre. Dyrevelferd har et stort fokus både blant produsenter og ikke minst også sluttforbruker. Krav om hygiene, merking av innhold og emballasje er de samme for alle. De siste årene ser vi at mat- og drikkeindustrien har fått mer bevisste kunder, noe som igjen også gjenspeiler seg i lovverket, sier Skjeggerød.

Mange karrieremuligheter

Mat- og drikkeindustrien mangler faglært arbeidskraft. Nå har regjeringen etablert et nytt, spennende samarbeid som skal øke kompetanseutviklingen. Det er et treparts samarbeid mellom NHO mat og drikke, Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

– Det finnes mange muligheter og fagutdannelser innen mat- og drikkeindustrien for de unge som skal ta valg om utdanning og karriere, sier Skjeggerød. Hun undrer seg over hvorfor næringen sliter med å utdanne flere.

– Det må vi prøve å finne ut av og gjøre noe med sammen, sier hun.

Av Marte Frimand

Next article