Skip to main content
Home » Fremtidens matsystemer » Orkel i kampen for et mer bærekraftig landbruk
Sponset

Mer fôr, økt melkeproduksjon, redusert metanutslipp og redusert transport. Den norske Orkel kompaktor-teknologien har vist seg å ha en rekke miljøfordeler.

Den norske industribedriften Orkel, gjør stor suksess i utlandet med sin kompaktor-teknologi. Orkel-kompaktoren er utviklet i samarbeid med SINTEF, NTNU og Forskningsrådet, og gjør det blant annet mulig å utnytte ressursene på en mer bærekraftig måte. Ved å komprimere og pakke fôret i rundball forseglet med plast, reduseres energitapet.

Les mer på orkel.com

– Det er spesielt to ting Orkel-kompaktoren kan bidra til i landbruket og matproduksjonen, og det er at du trenger mindre areal for å gi kua nok fôr, og du får bedre kvalitet på melken og kjøttet, sier Miriam Gjønnes Karterud, salgs- og bærekraftsansvarlig i Orkel.

Miriam Gjønnes Karterud

Salgs- og bærekraftsansvarlig i Orkel

Utnytter ressursene bedre

I dag lagres mye av fôret i plansiloer. Problemet med denne lagringsmåten er høy tilgang på oksygen som bidrar til å akselerere forråtnelsesprosessen. Det gjør at du får et stort verditap.

– Orkels løsning på problemet er å tettpakke fôret i små porsjonspakninger som vi kaller “High Density Bales”, en såkalt rundball, sier daglig leder i Orkel, Jarl Gjønnes.

Ved å pakke fôret tettere, holdes fôret ferskere. Dermed unngår man forråtnelse og energitap. Næringen i fôret bevares slik at energitapet reduseres med 20-30 prosent sammenlignet med tradisjonelle lagringsmedier, slik Europeiske tester fra universitet og forskningsinstitusjoner viser.

Jarl Gjønnes

Daglig leder i Orkel

– Rundballen er så tett pakket og isolert fra luft, at du faktisk får en slags hermetisering. Og rundballen står seg i tolv måneder og mer, hvis den bare er godt nok sammenpakket, sier Gjønnes.

Du trenger med andre ord mindre areal for å dyrke samme mengde fôr. Dette kan igjen bidra til å redusere behovet for vann, og samtidig forhindre avskoging. Istedenfor å hogge ned flere trær, kan vi utnytte det arealet vi har på en bedre måte.

– Denne teknologien fører til bedre utnyttelse av dagens ressurser, sier Karterud.

Bedre kvalitet på kjøtt og melk

Det er flere andre fordeler ved å bruke Orkels kompaktor-teknologi. Ettersom fôret fra den høyt komprimerte rundballen beholder næringsstoffene, bidrar det til at kyrne produserer mer og bedre kjøtt og melk.

– Når kua spiser denne typen fôr, viser internasjonale tester en ytelsesøkning i området 20 til 30 prosent, sier Gjønnes.

– Dette har konsekvens for både kua og oss som konsumenter. Det blir et sunnere produkt, legger han til.

Fôret fra Orkels rundballer vil etter alt å dømme også redusere  metanutslippet fra kua. Et sunnere fôr som gir en bedre fordøyelse vil naturlig slippe ut mindre metangass i form av rap og promp. Dette vil ha en positiv effekt på klimaet.

– Når vi produserer fôr på denne måten, komprimeres fôret fra tre til én del, og da får du mindre oksygen i fôret, sier Karterud.

Orkel har vært med på flere samarbeidsprosjekter med SINTEF, NTNU og Forskningsrådet. Det er dette samarbeidet som blant annet har bidratt til å videreutvikle Orkel-teknologien.

– NTNU og SINTEF er sammen med oss i flere prosjekter fordi mye av denne teknologien handler om sensorikk. Hvis du skal ha et presisjonslandbruk, må du vite hva som er på innsiden av rundballen, sier Gjønnes.

Les mer på orkel.com

Redusert transport

Også i industrien kan kompaktor-teknologien være en nyttig investering. Maskinen kan benyttes til å komprimere blant annet biomasse, plast, tekstiler, papir og kartong. Dette kan effektivisere logistikken.

– Når biomasse som for eksempel spon eller flis komprimeres i rundballer, reduseres transporten med cirka 50 prosent. Det samme har relevans for avfall, som for eksempel plast. Vi får en mer lønnsom logistikk, sier Gjønnes.

Orkel er opptatt av å produsere solide maskiner med lang levetid.

– Vi produserer ikke maskiner som bare fungerer noen år før de må skiftes. Vi produserer maskiner med lang levetid. Dette representerer igjen bærekraftige løsninger for både kunden og miljøet, avslutter Karterud.      

Av Sissel Nilsen

Next article