Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Norge – en grønn lunge
Sponset

Over 60 år med et bredt og bærekraftig avlsarbeid har resultert i verdens mest klimasmarte svinepopulasjon. Sammen med norske bønder har avlsselskapet Norsvin bidratt til at den grisen vi har i dag gir oss det mest klimavennlige kjøttet. 

Eli Gjerlaug Enger

Forsker med PhD, Norsvin

— Grisen er fra naturens side en svært god ressursutnytter, og mange år med et bredt og bærekraftig avlsarbeid har gitt oss den grisen vi har i dag, forteller Eli Gjerlaug Enger. 

Overfor oss forklarer Norsvin-forskeren hvordan brede avlsmål tilrettelegger for en mer effektiv ressursutnytting og dermed lavere klimaavtrykk. 

— Lenge før vi hadde hørt om klimagasser ble dette arbeidet påbegynt. Norsvin er eid av norske svineprodusenter, og målet har hele tiden vært å avle frem grisen som har gitt bonden best økonomi. Dette målet er helt sammenfallende med å avle en mer klimavennlig gris, da det er fôrproduksjonen som både er den største kilden til klimagasser og den største kostnaden ved å ha griser. Med et bredt avlsarbeid avler vi for mange ulike egenskaper, der fôreffektivitet, fruktbarhet og dyrevelferd er vektet sammen, legger hun til og forteller at friske dyr er prioritet nummer en. 

— Et kaldt klima, og en gunstig plassering i utkanten av Europa, har gitt oss en kjempemulighet til å etablere en grønn lunge der Norge kan ha en svinepopulasjon uten de sykdommene som resten av verden har utfordringer med. God dyrehelse er grunnlaget for en god dyrevelferd. Friske dyr gir også bonden større inntekter, og forbrukeren får et kjøtt som både er klimavennlig og sunt, sier hun. 

Sirkulærøkonomi i praksis

Gjerlaug Enger forklarer videre at et godt organisert landbruk, med passe store gårder over hele Norge, legger til rette for at husdyrgjødsla kan brukes på åkrene i nærheten av fjøset.

Dette bidrar til å holde næringsstoffene inne i et sirkulært kretsløp. Samtidig får jorda et rikere jordliv og den binder karbon, og gir en mer klimavennlig planteproduksjon. 

— På jordene produseres fôrkornet som den norske grisen spiser. Grisen er også en svært god utnytter av biprodukter som kommer fra norsk næringsmiddelindustri. Målet er at alt fôret skal være norsk og bærekraftig produsert, sier hun. 

Bærekraftig å utnytte hele dyret

Vi spiser hele 88 prosent av slaktevekta hos gris, noe som er betydelig mer enn for noe annet dyreslag og fisk, presiserer Norsvin-forskeren. 

— Dette er også en viktig årsak til at svinekjøtt er det kjøttslaget som har lavest klimagassutslipp per kilo spiselig vare. Da svin er det kjøttet vi spiser mest av, så er det en stor fordel at klimagassutslippet er lavt og bærekraften god, sier hun. 

Om Norsvin

Norsvin ivaretar svineprodusentenes næringspolitiske interesser, og jobber aktivt for gode rammebetingelser i norsk svineproduksjon.

Les mer på norsvin.no

Av Kristian Fabrizio

Next article