Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Morgendagens løsninger presenteres og skapes på Nor-Fishing
fremtidens matproduksjon

Morgendagens løsninger presenteres og skapes på Nor-Fishing

Folk på messe
Folk på messe
Fiskerimessen Nor-Fishing arrangeres annethvert år i Trondheim og trekker mange tusen besøkende og hundrevis av utstillere. Foto: Gerhardsen

Det enorme behovet for mat i verden vokser i takt med befolkningen. For at verdens mange mager skal mettes også i fremtiden, blir en bærekraftig fiskerinæring viktigere og viktigere. I august møtes hele fiskerinæringa på Nor-Fishing i Trondheim for å diskutere og presentere teknologien som skal løse morgendagens utfordringer.

60 år som fiskerinæringens viktigste møtested

Fiskerimessen Nor-Fishing har blitt arrangert helt siden 1960 og vil i august 2020 samle minst 20.000 fagfolk fra 60 forskjellige land og 500 utstillere. Nor-Fishing har siden starten vært et viktig møtested for fiskerinæringen både nasjonalt og internasjonalt, og er i dag verdens største messe for fiskeriteknologi. Alle nyheter av betydning presenteres her for beslutningstakere, innkjøpere og fagfolk fra fiskerinæringen.

Smarte løsninger realiseres i fellesskap 

Utfordringene knyttet til fremtidens matproduksjon er felles for oss alle – heldigvis er det også i fellesskap vi får de beste ideene og kommer frem til løsningene som er gjennomførbare og virkningsfulle. Når næringen møtes, finner smarte løsninger veien til riktig bord – og blir så realisert i nye teknologier hos verftene, utstyrsleverandørene og foredlingsanleggene.

Kunnskapsdeling og inspirasjon

På messen arrangeres det en rekke seminarer, konferanser, presentasjoner, foredrag og debatter. I tillegg er det rikelig med sosiale arrangementer på kveldstid. Alt ligger til rette for å dele kunnskap og la seg inspirere av hverandre.

Alle som er interessert i fiskeri, teknologi, innovasjon og bærekraft bør ta turen til Trondheim og fiskerinæringens viktigste møteplass 18. – 21. august.

Les mer om messen på nor-fishing.no

Next article