Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Matproduksjon skal være trygg og bærekraftig
Sponset

Fra sitt hovedkontor i Arnadalen, litt utenfor Bergen, sitter Hygienegruppen Norge og ser framover. Firmaet har en målsetning å være din samarbeidspartner, og har klare ambisjoner om å være en del av framtidens matproduksjon.

I framtiden vil det stilles større krav til alle næringsmiddelprodusenter. Maten vi framstiller skal ikke «bare» være trygg å konsumere. Vi må også ivareta matsikkerheten på en bærekraftig måte.  

Våre samarbeidspartnere spør allerede i dag hvordan vi kan hjelpe dem å gjøre tilvirkning og renhold på en tryggere og mer bærekraftig måte. Hygienegruppen og Hygieneconsult har hjulpet flere av dem å nå sine foreløpige mål ved å bistå under sertifiseringsprosesser. I alt fra Miljøfyrtårn til ISO-standarder.

Hygienegruppen forenkler hverdag for akvakultur og næringsmiddelindustrien. Les mer her!

Som en samarbeidspartner til flere av de største aktørene i norsk matindustri, ser vi i Hygienegruppen verdien av å jobbe sammen for å nå disse målene. Og vi ser at disse kravene stilles fra »jord til bord» og fra «sjø til bord». Framover vil det være særs viktig å vise at en tar alle disse kravene på alvor om en vil nå fram til konsumentene. Hygienegruppen ser at i alle næringer vi er involvert i, har det å bytte ut veldig aggressive desinfeksjonsmidler etter vask, med mer miljøvennlig og bærekraftige midler som LifeClean, ført til at både dyr og brukere har en mer positiv innstilling til desinfeksjonsmiddelet. Samt at det kan ha en positiv innvirkning på dyrevelferden.

Christer Aastvedt

Hygienegruppen Norge AS

Svanemerkede produkter fra Hygienegruppen Norge AS

Selv om vi allerede i dag har produkter som er Svanemerket, og produkter som kan brukes til debiogodkjent produksjon, så ser vi oss nødt til å strekke oss mot nye mål.

Som et ledd i å bli stadig mer bærekraftig er Hygienegruppen i disse dager i gang med å utvikle en helt ny serie med renholdsprodukter. Disse har som mål å oppfylle ønsket om effektive produkter som er mer miljøvennlige enn de som finnes i dag. Disse ønskene kommer både fra akvakultur og fra agrisegmentet. Men ikke minst gjelder det foredling av næringsmidler.

Oppdraget fra våre samarbeidspartnere er tredelt. Vi skal lage en serie som er like effektiv som dagens produkter. Men det er et soleklart mål om at de skal kunne svanemerkes. Det denne serien skal sikre er at vi får produkter med kortere nedbrytningstid enn det som brukes i dag.

De skal tilfredsstille krav i debioforskriften i forhold til økologisk produksjon. Og de skal også ha en miljøprofil mot brukere slik at produktene har lavest mulig risiko for å påføre bruker skade.

Denne serien skal være klar fra tidlig 2022, og vil forsterke vår ambisjon om å være den foretrukne samarbeidsparter til næringsmiddelindustrien.

Hygienegruppen forenkler hverdag for akvakultur og næringsmiddelindustrien. Les mer her!

Food Defense

Food defense, food fraud, matsvindel, sabotasje, VACCP og TACCP er begreper som man treffer oftere og oftere. I framtidas matproduksjon vil det å kunne forstå og bruke disse utrykken være essensielt. Til å hjelpe deg som jobber med mattrygghet, kvalitet eller sertifisering, er det utviklet kurs i disse temaene.

Det å ha full kontroll med framstilling av sine råvarer er også en viktig del av både mattrygghet og bærekraft. For å hjelpe produsenter å sikre dette har våre kurskonsulenter i Hygieneconsult i lenger tid kurset i food fraud som et ledd i å sikre at de varer man foredler, har den høye kvalitet som forventes. Å sikre dette, er også å sikre egne merkevarer. Alle våre kurs kan du finne mer om på våre hjemmesider

Sammen for en bedre framtid

Sammen skal vi forme vår felles framtid, det er derfor vi i Hygienegruppen sier at vi skal være «din samarbeidspartner»

Les mer på hygienegruppen.no

Tekst: Hygienegruppen

Next article