Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Emballasjen har en helt sentral rolle i å ivareta mat- og drikkevarer
Fremtidens matproduksjon

Emballasjen har en helt sentral rolle i å ivareta mat- og drikkevarer

– Det er viktig å forstå at emballasje har en helt sentral rolle med å ivareta mat, sier Kari Bunes.

– Emballasjen er et hjelpemiddel som ivaretar et allerede produsert produkt på en god måte, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Livsløpsanalyser fra Østfoldforskning viser at dyrking og produksjon av mat står for den største delen av klimautslippene for en matvare. Emballasjen står for en liten andel av de samlede klimautslippene.

– Om man må kaste et produkt som er defekt fordi det hadde for lite eller for dårlig emballasje, utgjør det en større miljøbelastning enn det faktum at man bruker litt for mye emballasje til å ivareta det. Det er viktig at folk forstår dette, sier Kari Bunes.

avatar

Kari Bunes

Direktør i Emballasjeforeningen

Maten må tåle mye

Dagens matvarer distribueres over store avstander. Underveis må de tåle varierende temperaturer, midlertidig lagring utendørs, hard medfart under intern transport og lagring, robotisert håndtering, eksponering i lyssatte butikker med lang åpningstid og frakt hjem til huset.

Emballasjen beskytter produktet gjennom alt dette. I tillegg skal den få forbrukere til å velge det ene produktet fremfor det andre og gi informasjon om holdbarhet, innhold og tilberedning. Det viktigste er at den bidrar til å holde maten frisk til du har spist den opp.

– Når produktet åpnes, forventer forbrukeren at det er like helt og at det har en holdbarhet som står til forventningene. Den viktige oppgaven som emballasjen utfører, om den er laget av plast eller ikke, kommer altfor dårlig frem i debatten i dag, sier Kari Bunes.

Stor utfordring

En av dagens største miljøutfordringer er å redusere forsøplingsproblemene knyttet til emballasje, spesielt plastemballasje, uten at det går ut over emballasjens nyttefunksjon i verdikjeden.

Flerlagsmaterialer og laminater med barrieresjikt brukes i dag for å beskytte matvarer gjennom hele verdikjeden, men disse lar seg vanskelig materialgjenvinne i dag. Tiltak for å begrense bruk av ikke-gjenvinnbar plastemballasje kan komme i konflikt med hensynet til bærekraftig matproduksjon, da det foreløpig ikke finnes fullgode alternativer til disse materialene.

Kunnskap og forskning

Emballasjeforeningen mener at investeringer i kunnskap og forskning blir sentralt i tiden fremover. Formålet med dette er blant annet å utvikle nye emballasjematerialer som ivaretar alle hensyn og krav. Det er stor aktivitet i forskningsnettverket Emballasjeforsk, og mange av prosjektene har som mål å utvikle mer bærekraftig emballasje.

Emballasjeforeningen har også opprettet «Forum for sirkulær plastemballasje» som består av aktører fra hele verdikjeden for plastemballasje. Denne sommeren skal forumet levere et veikart til myndighetene som viser hvordan verdikjeden for plastemballasje kan bli sirkulær.

Av: Emballasjeforeningen

Next article