Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Benytter teknologi for å redusere behovet for plantevernmidler
Sponset

NMBU bruker roboter, sensorteknologi og mobilt klasserom rett i åkeren for å lage innovative løsninger som gir mer bærekraftig landbruk.

Ved NMBU finnes mange fagmiljø, blant annet innen anvendt landbruksrobotikk, bildebehandling, satellittkartlegging (GNSS og GIS), datavitenskap, presisjonslandbruk, sensorteknologi og plante- og jordforskning. Forskningsmiljøene vil sammen med næringsliv og eksterne samarbeidspartnere utvikle norsk landbruk til å bli enda mer bærekraftig og dra nytte av dagens og fremtidens digitaliseringsteknologi. Det legges også stor vekt på bruk av fornybar energi og sirkulær økonomi.

Nils Bjugstad

Leder av Smart Farming og grønn innovasjon, NMBU bærekraftsarena 2021-24

Klasserom i åkeren

NMBU har i dag 6500 studenter, og mange av disse vil delta i dette arbeidet. Dagens studenter er mer prosjektbaserte enn tidligere, noe som gjør at de passer godt inn i våre forskningsprosjekter. For å styrke dette, har vi etablert Green Innovation Student LAB, et mobilt «klasserom» ute i åkeren der studentene har tilgang på sensorer, feltroboter, droner og ikke minst planter i vekst som kan kartlegges på alle tenkelige måter med avansert sensorteknologi inkludert egenutviklede løsninger i samarbeid med norsk landbruk og næringsliv.

Vi har i dag mange sensorer som kan kartlegge både plantenes vekst over bakken og tilstanden i jorda. Forholdene varierer over tid og sted i feltet. Ved hjelp av RTK-GPS kan gårdbrukeren oppnå en stedsspesifikk nøyaktighet på kun 2 centimeter. Det betyr at en med de rette sensorene kan få et nøyaktig bilde av hva tilstanden er over hele feltet til enhver tid. En kan danne seg GIS-kart over variasjoner i både biomasse (avling), gjødseltilstand, mengde ugras, vannforhold, jordforhold med mer. Disse dataene danner grunnlag for styringsalgoritmer og stedspesifikk behandling for optimert planteproduksjonen. På den måten kan avlingen faktisk økes samtidig som mengde gjødsel og bruk av plantevernmidler går ned. Nyutviklet og fremtidig utstyr kan skreddersy behandlingen ned på plantenivå med store besparelser som resultat! Vårt forskningsmiljø vil sammen med våre partnere bidra til et mer bærekraftig landbruk både nasjonalt og internasjonalt. Stadig forbedret sensorteknologi og autonome styresystemer sammen med et felles mål om et bærekraftig nullutslippslandbruk gjør dette enda mer aktualisert.

Les mer på nmbu.no!

Kartlegging av plantevekst for ulike sorter ved bruk av avansert kamerateknologi montert på Thorvald landbruksrobot. Foto: Ingunn Burud

Tverrfaglig samarbeid

Bærekraftsarenaen er et samarbeid mellom fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), fakultet for biovitenskap (BIOVIT) og fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved NMBU og går ut 2024. Innen da er målet å opprette et eget senter for Smart Farming ved universitetet som utvikler fagområdene videre. Sammen sikrer vi et bærekraftig landbruk for fremtidig egenproduksjon av mat!

Les mer på nmbu.no!

Skribent: Nils Bjugstad, leder av Smart Farming og grønn innovasjon, NMBU bærekraftsarena 2021-24

Next article