Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Bedre å emballere enn å kaste
emballasje

Bedre å emballere enn å kaste

Jordbær
Jordbær
God emballasje ivaretar produktet så det er velsmakende når det kommer frem til forbrukeren. Foto: Shutterstock

– Emballasjens funksjon er å ivareta et allerede produsert produkt på en god måte, sier Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Livsløpsanalyser fra Østfoldforskning viser at dyrking og produksjon av mat står for den største delen av klimautslippene for en matvare. Emballasjen står for en liten andel av de samlede klimautslippene.

– Om man må kaste et produkt som er ødelagt fordi det hadde for lite eller for dårlig emballasje, utgjør det en større miljøbelastning enn det faktum at man bruker litt for mye emballasje til å ivareta det. Det er viktig at folk forstår dette, sier Kari Bunes.

Dagens næringsmidler distribueres over store avstander. Underveis må de tåle varierende temperaturer, midlertidig lagring utendørs, hard medfart under intern transport og lagring, robotisert håndtering, eksponering i lyssatte butikker med lang åpningstid og frakt hjem til huset.

Har en viktig oppgave

Emballasjen beskytter produktet gjennom hele verdikjeden. I tillegg skal den få forbrukere til å velge det ene produktet fremfor det andre og gi informasjon om holdbarhet, innhold og tilberedning. Det viktigste er at den bidrar til å holde maten frisk til du har spist den opp.

– Når produktet åpnes, forventer forbrukeren at det er like helt og at det har en holdbarhet som står til forventningene. Emballasjens funksjon; å beskytte og informere, kommer sjelden frem når vi diskuterer emballasje, sier Kari Bunes.

Kari Bunes

Kari Bunes

Direktør, Emballasjeforeningen

Foto: Emballasjeforeningen

En av dagens største miljøutfordringer er å redusere forsøplingsproblemene knyttet til emballasje, spesielt plastemballasje, uten at det går ut over emballasjens nyttefunksjon i verdikjeden.

Flerlagsmaterialer brukes i dag for å beskytte matvarer gjennom hele verdikjeden, men disse lar seg vanskelig materialgjenvinne i dag. Tiltak for å begrense bruk av ikke-gjenvinnbar plastemballasje kan komme i konflikt med hensynet til bærekraftig matproduksjon, da det foreløpig ikke finnes fullgode alternativer til disse materialene.

Kunnskap og forskning

Emballasjeforeningen mener at investeringer i kunnskap og forskning vil stå sentralt i tiden fremover. Formålet med dette er blant annet å utvikle nye emballasjematerialer som ivaretar alle hensyn og krav. Det er stor aktivitet i forskningsnettverket Emballasjeforsk, og mange av prosjektene har som mål å utvikle mer bærekraftig emballasje.

Emballasjeforeningen opprettet i 2018 «Forum for sirkulær plastemballasje» som består av aktører fra hele verdikjeden for plastemballasje. Sommeren 2019 kunne forumet overlevere et veikart til daværende Klima- og miljøminister Ola Elvestuen under Arendalsuka som viser hvordan verdikjeden for plastemballasje kan bli sirkulær.

Forumet har nå opprettet flere prosjekter som skal jobbe med tiltakene som ble skissert i veikartet.

Next article