Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Veien til en enklere helsehverdag
Sponset

Fra utdaterte systemer til helhet og brukervennlighet: Slik jobber Aidn for å endre helseomsorgen.

– Sånn som situasjonen er i dag må pasientene igjen og igjen fortelle historien sin til nye folk i helsevesenet, fordi de ikke har den infoen de trenger. Det blir fort mye gjentagelser og bortkastet tid, som går ut over både pasientene og helsepersonell, sier en engasjert Marius Røstad, produktdirektør i Aidn.

Marius Røstad

Produktdirektør i Aidn

Digitalisering, journalsystem og helseomsorg. Nåsituasjonen er tydelig: Helsevesenet, som først og fremst skal passe på oss, bruker for mye tid på å jobbe i utdaterte løsninger som ikke snakker sammen. Dette skjer i en tid med en kommende eldrebølge – der bemanningen på sykehus, legevakt og andre institusjoner ikke spiller på lag med antall pasienter. Ifølge Røstad er det nettopp her skoen trykker.

– Eldrebølgen og mangelen på helsepersonell er to av vår tids største utfordringer. Ved å utvikle brukervennlige systemer for klinisk journal, samhandling og ressursstyring, skal vi gjøre det enklere å ta vare på pasientene, sier han og presiserer:

– Vi skal derfor redusere skjermtiden slik at helsepersonell kan fokusere på det de virkelig brenner for: Trygghet og god helse for pasientene, sier han.

Jakten på tidstyvene

Røstad trekker frem et eksempel ved å vise til en korttidsinstitusjon. Ved innsjekk skal pasienten gjennom en inntakssamtale og et omfattende skjema på opptil 18 A4-sider – et skjema som potensielt tar én time å fylle ut.

– Med Aidn kan pasienten heller sitte sammen med en pårørende og fullføre skjemaet med mobilen i forkant, som i testene våre kutter inntakssamtalen med omtrent 20 minutter. Det høres kanskje ikke mye ut der og da – men når dette gjøres med hver eneste pasient frigjør det tid fra papirarbeidet, som heller kan benyttes til omsorg og pleie. Alt handler om å finne tidstyvene som tar tid fra det som betyr noe, illustrerer Røstad.

Hospiterer i helsevesenet

Helt siden etableringen i 2021, har teknologiselskapet vært opptatt av én ting: Å være til stede der det skjer. Røstad forteller at alle i selskapet, fra ledelse og designere til IT-avdelingen, investorer og styremedlemmer besøker sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner for å se, lytte og lære mer om hvordan helsepersonell jobber i møtet med pasientene.

– I Aidn tror vi på å være der det faktisk skjer. Du får ikke den ekte forståelsen av utfordringene ved å sitte bak et skrivebord. Det er ute blant folk, i hverdagen deres, at vi ser hvordan systemene våre virkelig fungerer, utdyper han og forklarer at det nettopp var denne arbeidsmetoden, i kombinasjon med å jobbe med en så viktig samfunnsutfordring, som gjorde at valget falt på Aidn før han entret dørene for halvannet år siden.

– Givende jobb

– Det å ta fatt på et så stort og viktig problem, sammen med 80 dedikerte kolleger, er utrolig givende. Hos oss har vi en grunnleggende forståelse for at vi må løse brukernes problemer ved å være til stede der de er. En tilnærming som gjennomsyrer alt vi gjør.

Hvem passer Aidn som arbeidsplass for?

– Aidn passer for alle som ønsker å gjøre en forskjell i de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Vi ser etter engasjerte utviklere, designere og produktledere som vil jobbe tett på brukerne for å forstå og adressere de reelle behovene i helsefeltet, avslutter Røstad.

Velkommen til en enklere helsehverdag

Vi er Aidn. Sammen med helsepersonell, pasienter og pårørende lager vi et nytt journalsystem for dokumentasjon og samarbeid i helsevesenet.

Av Kristian Mendoza

Next article