Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Smartmodulen: En rask, fleksibel og bærekraftig vei til boliger og omsorgsløsninger
Sponset

Kommune-Norge står overfor stadig større utfordringer med tanke på demografiske endringer og tilstrekkelig tilgang på ulike boliger og omsorgsløsninger.

Norsk Eiendomspartner AS har jobbet målrettet i over ti år med det grønne skiftet, hvor ny teknologi, design og effektivitet har vært innovasjonsdrivere for utviklingen av Smartmodulen. Norsk Eiendomspartner er et ungt selskap, men består av et solid team innenfor eiendoms- og boligutvikling. Teamet har lang erfaring med hele verdikjeden innenfor eiendomsutvikling, fra regulering til levering av nøkkelferdige boliger.

Jan Steinar Thanke

Prosjekt- og utviklingsleder Norsk Eiendomspartner AS

Miljøsertifisert og teknisk godkjenning

Smartmodulen er et kvalitetsprodukt som både har SINTEF Teknisk godkjenning i brannklasse 2 og SINTEF Miljøsertifikat i henhold til krav om bærekraftig materialvalg og inneluftkvalitet. SINTEF Miljøsertifikat er godkjent som dokumentasjon i henhold til BREEAM-NOR v6.0.

I tillegg er avfallsfrie byggeplasser et mål vi konstant jobber mot. Vi er, som den første i vår kategori, i gang med å få egen EPD (Enviromental Product Declaration), som vil si at det miljømessige fotavtrykket av Smartmodulen blir vurdert og godkjent fra bestilling, gjennom hele byggeprosessen til nøkkelferdig bolig.

Illustrasjon: Norsk eiendomspartner

Mobilitet, ombruk og sirkulærøkonomi

Smartmodulene er mobile og er utviklet for ombruk. Dette betyr at boligene kan demonteres, flyttes og gjenbrukes. Dette gjør konseptet svært gunstig bådemed tanke på miljøet og sirkulærøkonomi. I tillegg kan våre bygg enkelt reduseres eller bygges ut ved endringer i behov, noe som også er viktig i et bærekraftperspektiv.

Kostnadseffektiv og svært kort byggetid

Med Smartmodulen vil byggetiden som oftest halveres, siden boligen bygges på fabrikk samtidig som at grunn- og betongarbeider utføres. Selve monteringen og ferdigstillelse på byggeplass vil normalt ta kun to til fire uker. Vi sparer også mye tid og kostnader på arkitekt og prosjektering, siden Smartmodulen er preakseptert av SINTEF opp til og med fire etasjer.

Smartmodulen har et moderne og tiltalende design og bygges ferdig på vår fabrikk med ulikt innhold og utforming. Tekniske løsninger, kvaliteten og overflater kan enkelt tilpasses brukerbehovet. Smartmodulene kan enkelt settes sammen til eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, seksmannsboliger og åttemannsboliger. I tillegg kan vi bygge leilighetsbygg opp til fire etasjer med eventuelt tilhørende heis og parkeringskjeller.

Norsk Eiendomspartner

Vi jobber med eiendomsutvikling og boligbygging i partnerskap med ulike grunneiere, eiendomsutviklere og boligutbyggere.

Skreddersydde boligkonsepter og velferdsteknologi

Norsk eiendomspartner har også jobbet med boligkonsepter tilpasset eldre med ulike ønsker og behov. Konseptet er godt egnet for ulike omsorgsboliger, alt fra enkeltstående boliger til tun-konsepter og institusjonsbygg med mer. Smartmodulen er utviklet slik at det på en enkel måte kan tilrettelegges for forskjellig velferdsteknologi og ulike spesialtilpasninger.

Det er generelt svært få tekniske løsninger som ikke relativ enkelt og kostnadseffektivt lar seg montere ferdig på fabrikken.  Konseptet kan tilpasses med forskjellige overflater som tåler høy belastning, og med ekstra høy brannsikkerhet.

Illustrasjon: Norsk eiendomspartner
Illustrasjon: Norsk eiendomspartner

Favn, påmontering av omsorgsmodul på eksisterende bolig

Favn er et innovativt omsorgskonsept som kan tilpasses ulike omsorgsbehov med forskjellig velferdsteknologi, for eksempel skinne i taket, pasientheis med mer. Teknologien bidrar til at pasienten og pårørende kan gjøre mest mulig selv. Omsorgsmodulen består av en liten boenhet med soverom og bad. Modulen er designet for å enkelt kunne monteres på eksisterende bolig. Dette gjør at mennesker kan bo lengre hjemme, samtidig som pleie kan utføres på en trygg og enkel måte, med minst mulig belastninger både for pasient, pårørende og pleier.

Leverandør eller samarbeidspartner

Norsk Eiendomspartner AS kan med Smartmodulen være en samarbeidspartner og leverandør av de fleste boligkonsepter til kommune-Norge.

For mer informasjon om oss og våre produkter, gå inn på nepart.no, eller kontakt oss på e-post eller telefon.

Tekst: Jan Steinar Thanke

Next article