Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Skybasert IT-løsning reduserer arbeidslivs-kriminalitet og sosial dumping
Sponset

Nyhetene har i mange år vært preget av uregelmessigheter og uryddige arbeidsforhold i bygg- og anleggsbransjen, med uoversiktlige kjeder av leverandører og kompliserte regelverk. Men det fins hjelp å få.

IT-løsningen HMSREG er spesialisert for å knytte informasjon om leverandører og mannskap med eksterne registre og interne rutiner, og holder informasjonen oppdatert. Dette gjør det enklere å etterleve krav i lover, forskrift, seriøsitetsbestemmelser og kontraktskrav.

– Løsningen er utviklet gjennom et aktivt samarbeid med våre kunder, myndigheter og bransjens organisasjoner, i kampen mot sosial dumping og arbeidslivs-kriminalitet, sier Eivind Bakke, daglig leder i HMSREG.

Eivind Bakke

Daglig leder i HMSREG

– Det er en effektiv løsning, som hjelper byggherre eller entreprenør med leverandøroversikt, så vel som innregistrering og kontroll av underentreprenør og deres mannskaper, samt oversiktslister, i henhold til Byggherreforskriften, men det stopper ikke der.

Seriøsitetskontroll

– Løsningen inkluderer også mannskapslister, med kvalifikasjoner, samordnings-skjema, støtte for stedlige kontroller, rapportering av uønskede hendelser og gjennomføring av vernerunder. Det er også en løsning som legger til rette for GDPR-sikre seriøsitetskontroller, hvor lønns- og arbeidsvilkår kan kontrolleres i tråd med påseplikten, fortsetter han.

– HMSREG bidrar til anstendig arbeid, bærekraftig og industriell utvikling, gjennom gode arbeidsverktøy som brukes i bransjen. Det bidrar også til åpenhet i alle ledd av et byggeprosjekt, og til å redusere skatteunndragelser. Gjennom økt kontroll på utslipp og avfall fra byggeplasser, vil det også bidra til oppdragsgivernes mål om å jobbe for reduserte klimaendringer. HMSREG gjør at kundene enklere kan bidra til FNs bærekraftsmål. 

HMSREG

Forebyggene og effektiv løsning for oppfølging av seriøsitet, SHA og miljøpåvirkning i bygg- og anleggsbransjen

Orden i «sysakene»

Arbeidstilsynet stiller krav om HMS-kort for alle mannskaper, som knytter den enkelte til sin arbeidsgiver.

– Det fungerer slik at det enkelte mannskap registrerer seg inn og ut i ulike adgangskontroll-løsninger, som igjen gir HMSREG informasjon for videre oppfølging av leverandører og mannskaper. Det kan dreie seg om innhenting av informasjon og status for den enkelte virksomhet, fra Startbank og andre registre, så vel som sjekk av HMS-kortenes gyldighet, forklarer Bakke.

– Kundene får en god effekt av leverandør-oppfølgingen, som omfatter hele leverandørkjeden, inkludert alle deres mannskaper. De får også tidlig informasjon og varsler om leverandører med manglende innbetalinger av skatt og merverdiavgift. Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser er viktig, både for konkret oppfølging av den enkelte hendelsen, men også for utviklingen totalt, og på tvers av prosjekter og leverandører. Så her har bransjen en gyllen mulighet til å skikke eget hus.

HMSREG

En skybasert løsning som er forebyggene og effektiv i oppfølging av seriøsitet og miljøpåvirkning i bygg- og anleggsbransjen.

Les mer på hmsreg.com

Av Jarle Petterson

Next article