Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Sikrer samfunnskritiske funksjoner
Sponset

Både Tolletaten og Norsk helsenett SF er blant de samfunnskritiske aktørene som satser på GlobalConnect for driftssikker og robust IT-infrastruktur. Det har de tjent på.

Konsernet tilbyr markedsledende løsninger innen nettverk, IT-sikkerhet, sky og telefoni. 

– For oss er velfungerende IKT avgjørende. Samfunnsoppdraget vårt er å sikre at lover og regler for grensekryssende vareførsel etterleves. Næringslivet er avhengige av gode, robuste og effektive tjenester, sier Rune K. Søgnen, avdelingdirektør IT-infrastrukturavdelingen i Tolletaten.

Rune Kristian Søgnen

Avdelingsleder, IT- og infrastrukturavdelingen i Tolletaten

– Systemløsningene skal samhandle med næringslivet, samarbeidspartnere og aktører i Europa. Vi er derfor avhengige av at systemløsningene er tilgjengelig når vareførselen finner sted. Løsningene må også være tilgjengelig over hele landet, fortsetter han.

Hva kan vi hjelpe deg med?

La oss hjelpe deg med å sette opp en forutsigbar og fleksibel IT-drift som støtter opp om virksomhetens ambisjoner. GlobalConnect leverer fiber og skalerbare nettverksløsninger som passer din bedrifts behov.

Mobilitet, moderne og effektivt for kundens fremtid

– Vi har både krav til mobilitet, robusthet, sikkerhet og oppetid. Samtidig må enkelte av våre løsninger være tilgjengelige for svenske kolleger som gjør norske oppgaver. Vi har også tollsteder som er samlokalisert med Finland, der begge lands tjenester må være tilgjengelig, pluss at vi tidvis trenger tilgang til sjøs og andre steder uten fast infrastruktur. Kvaliteten må være den samme overalt.

– Da vi valgte GC, så vi etter en aktør som kan levere et landsdekkende, moderne og effektivt nett, som på kort tid kan levere endringer, forstår seg på samfunnssikkerhet, og er en godkjent aktør. Det er også viktig at leverandøren forstår våre behov, og er fleksibel nok til å levere tjenester når behovet oppstår. SD-WAN er også avgjørende, mener Søgnen.

– Det er neste generasjons WAN, som tar over for IP-VPN. En av fordelene er at du kan få et nettverk som opererer mye mer fleksibelt, med rom for å flytte infrastrukturen ut i skyen, ved behov, sier Arild Fagerhaug, Senior Director og Head of Solution i GC. 

Arild Fagerhaug

Senior Director og Head of Solution Management i GlobalConnect

– En av fordelene med SD-WAN er at mye kan gjøres automatisk, ved å sette opp predefinerte regler i forkant, slik at brukeropplevelsen blir bedre og mer sømløs, samtidig som man slipper manuelt arbeid i bakkant. Vi snakker om mye bedre trafikkflyt enn IP-VPN.

Global Connect

Vår digitale infrastruktur gjør det mulig for bedrifter, organisasjoner og hele samfunn å fungere og utvikles i en stadig mer teknologisk virkelighet

Tilgjengelighet for å ivareta nasjonale interesser

Norsk helsenett er et statsforetak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet, som skal ivareta nasjonale interesser innen drift og IKT-infrastruktur i omsorgssektoren, og være pådriver for sikker og effektiv elektronisk samhandling.

– Helseopplysningene skal være tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere når de trenger dem, og det skal skje sikkert og trygt, forteller Frode Johansen, divisjonsdirektør, tjenester for spesialisthelsetjenesten i NHN.

Frode Johansen

Divisjonsdirektør, tjenester for spesialisthelsetjenesten i Norsk Helsenett SF

– Utover den sikre IT-infrastrukturen, står vi bak helsenorge.no, som gir innbyggerne innsyn i egen helsehverdag. I tillegg leverer vi Helsenettet, et medlems-nettverk som gjør at virksomheter i helsesektoren kan utveksle informasjon, og at næringslivet kan tilby løsninger til helseforetakene.

– Informasjonssikkerhet er gjerne delt i tre. Det ene er konfidensialitet, for eksempel forbundet med personvern og tap av data. Så har vi integritet, altså at informasjon ikke skal kunne endres eller justeres, og til slutt har vi tilgjengelighet, som handler om at informasjonen må være tilgjengelig for dem som trenger den.

– Avtalen med GC skal sikre nettopp den tilgjengeligheten. Når sykehusene får IT-systemer som blir mer og mer sentralisert, blir også infrastrukturen viktigere. Jo lenger tid det tar sykehusene å få tilgang på informasjon utenfor sykehuset desto lenger tid tar det før de får utført oppgavene sine, sier Johansen.

For oss er det ekstremt viktig å være i forkant på vegne av våre kunder, og bruke vår erfaring til å forutse når det er kritisk.

Proaktiv beredskap

– For oss er det ekstremt viktig å være i forkant på vegne av våre kunder, og bruke vår erfaring til å forutse når det er kritisk. Derfor følger vi også utviklingen ved uforutsette hendelser, som uværet «Hans». Vi kartla i forkant nettverket, og hvilke kunder vi har i berørte områder, som kunne være utsatt for flom eller strømbrudd. På den måten kunne Norsk helsenett inkludere informasjonen i sine planer, forklarer Fagerhaug.

– Vi har et tett og nært samarbeid, som gjør at NHN og sykehusene er så forberedt som mulig. I forbindelse med «Hans» slapp vi unna uten at noen ble berørt. Vi følger også nyhetsbildet tett, for å komme alle eventualiteter i forkjøpet. I slike situasjoner kan vi for eksempel flytte planlagt arbeid, for å minimere risikoen, og sammen med NHN bruker vi mye tid på felles planer, både i design- og leveransefasen, sier han.

– Partnerskapet med NHN er tett og sammenvevd, og gjennomsyrer måten vi jobber og er organisert på. Her bruker vi kompetansen i hele organisasjonen på å ivareta alle aspekter for en samfunnskritisk aktør som NHN, supplerer Client Executive Cathrin Samuelsen.

Cathrin Samuelsen

Client Executive i GlobalConnect

– For flere år siden kjøpte vi infrastruktur-løsninger som rett og slett ikke var gode nok. De kunne gå helt ned, uten at noen skjønte hvorfor. Sykehus kunne miste nettforbindelsen i flere timer, enda vi hadde kjøpt nett med redundans og garantert tilgjengelighet. Da vi senere inngikk avtalen med GC, bygget vi nettet selv, med fiber fra dem. Med informasjon om hvor fibertraseene går, kan vi unngå flere fiberforbindelser i samme grøft, for eksempel, sier Frode Johansen.

– Vi er også opptatt av at personsensitive data lagres i datasentre på norsk jord, som er viktig, både for konfidensialitet og tilgjengelighet.

– Noe av det viktigste ved GC-samarbeidet, er at vi får svært god oversikt i egen infrastruktur, som gir anledning til å utføre svært gode risikoanalyser og vurderinger. Fra samarbeidet ble innledet i 2015 har vi til sammen bare hatt ti minutter nedetid hos de tilkoblede sykehusene. Jeg syns jo det sier sitt, avslutter Johansen.

FAKTA

I Norge har GlobalConnect sitt eget landsdekkende fibernett. Totalt eier og drifter de mer enn 150 000 km fiber og 34 400 m2 sikre datasentre i Norden og Nord-Tyskland.

Tolletaten inngikk for tre år siden avtale om digital infrastruktur med GC selskapet, inkludert fiberbasert Internett og SD-WAN Edge. I løpet av de tre årene har Tolletaten innovert og utvidet samarbeidet med GC til mobile løsninger slik at Tolletaten også kan være til stede i båt og bil.

Norsk helsenett innledet strategisk i 2015 sitt samarbeid med GC.

Les mer på globalconnect.no

Av Jarle Petterson

Next article