Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Samarbeid er hemmeligheten bak et vellykket digitaliseringsprosjekt
Sponset

– Det er samarbeid som er nøkkelen for å bli en digital kommune eller tjenesteleverandør som evner å stå i den tida vi lever i, sier leder for DigiNordland, Celina Victoria Svaleng. 

DigiNordland er digitaliseringsnettverket for Nordland der alle nordlandskommunene samarbeider om digitaliseringsprosjekter. DigiNordland hjelper kommunene med den teknologiske utviklingen slik at man unngår at det oppstår A- og B-kommuner der noen blir hengende etter. 

– Vi jobber med alle tjenesteområdene til kommunene. De to største områdene er helse- og oppvekstsektoren, sier Svaleng. 

Andre tjenesteområder DigiNordland jobber med er blant annet forvaltning, plan og bygg, sosialtjenesten, barnevern, informasjonssikkerhet og skatteetatens delingstjeneste.

Celina Victoria Svaleng

Leder for DigiNordland

Utveksler erfaringer

DigiNordland har også faggrupper og plattformer der kommunalt ansatte kan dele erfaringer og få hjelp dersom de trenger det. Denne erfaringsutvekslingen mellom kommunene gjør at de som har funnet gode løsninger, kan dele sine erfaringer med sine kolleger i andre kommuner.

– Tradisjonelt sett har det vært veldig lite dialog og kommunikasjon fra kommune til kommune. Selv om det er små geografiske avstander og ganske lite folk, så har de ikke hatt tradisjon for å kommunisere om hvordan de gjør ting. Det prøver vi å sette litt i system slik at de kan nyte godt av det uten å ha den nødvendig kompetansensen, sier Svaleng. 

Smartere og enklere løsninger

De digitale verktøyene skal blant annet hjelpe kommunene å løse de nye utfordringene og gjøre de kommunale tjenestene smartere, enklere og mer effektive. Det kan for eksempel være problemer knyttet til eldreomsorgen. Her kan ny teknologi bidra til at eldre kan bo lenger hjemme slik at trykket på sykehjemsplassene reduseres.

– Vi har blant annet noe som heter digital hjemmeoppfølging. Det er ei løsning gjennom vår faggruppe eHelse Nord. Det er både teknologiske hjelpemidler som kan være med å gi økt trygghet for beboere som velger å bo hjemme, og som forenkler kommunikasjonen med den kommunale helsetjenesten, sier Svaleng.

De nye digitale verktøyene skal både øke sikkerheten og samtidig hjelpe, automatisere og gjøre arbeidshverdagen lettere og mindre repetitiv for de ansatte.

– Det skjer mye spennende så det er bare å følge med og ta kontakt dersom man ønsker mer informasjon, melde seg på nyhetsbrev eller følge med på LinkedIn, avslutter Svaleng.

DigiNordland

Sammen skal vi lage smarte, bærekraftige løsninger for innbyggerne i Nordland.

Av Sissel Nilsen

Next article