Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Løsninger i verdensklasse, bygget på samarbeid
Sponset

Utfordringene med vannbehandling, kombinert med klimaambisjoner, kan ikke løses av produkter og entreprenører alene. Tiden er kommet for dem som tør ta tydelig ansvar for komplette konsepter og totalløsninger for fremtidens renseanlegg.

Biowater Technology i Tønsberg har lenge vært en løsningsarkitekt med internasjonalt anerkjent kompetanse innen prosess, design og teknologiutvikling. De siste årene har de levert flere toppmoderne renseanlegg og nye teknologier, men i bunnen forblir de prosesseksperter, med fokus på alt fra analyse av avløpsvann til totalentreprise. Senior prosessingeniør Anirudh B.T. Nelabhotla forklarer:

– Vi har lenge vært tungt inne i kommunale avløpsrenseanlegg, men da jeg begynte, jobbet jeg primært med industrikunder, som FoU-ingeniør, spesielt med en teknologi vi kaller HyVAB®, som står for Hybrid Vertical Anaerobic Biofilm reactor. Det er patentert globalt, og er en kombinasjon av en anaerobisk reaktor nederst, og en aerobisk i toppen, en helt ny oppfinnelse, som håndterer store konsentrasjoner industrielt avløpsvann.

– De kommunale avløpsrenseanleggene belastes tungt av slikt vann, med HyVAB® renser vi direkte fra kilden, og hindrer forurensningen i å passere ubehandlet ut i miljøet. EUs handlingsplan for nullforurensning stiller strenge krav til renseanleggene, som gjør at virksomhetene ilegges kraftige produksjonsbegrensninger om ikke tilstrekkelige tiltak er på plass. Dermed begynte industrien å se etter løsninger hos oss, som gikk i gang med FEED-studier (Front End Engineering and Development), sier Anirudh.

Flere gevinster

Det som skjer i HyVAB-reaktoren er ifølge Anirudh at sterkt forurenset vann kommer i kontakt med anaerobiske bakterier, som fortærer forurensningen.

– Det er en prosess som også produserer biogass, så her er det flere gevinster å hente, presiserer han.

– Her må jeg også nevne CFIC® og ClearSense®. Det siste er en Biowater Technology-innovasjon som holder sensorer helt rene, slik at vi kan lese av nøyaktig hvor mye luft som må blåses inn i reaktoren, og på den måten også redusere strømforbruket. CFIC®-reaktorene inneholder mettede biofiltre, med mikroorganismer som også livnærer seg på forurensning.

– Vi tilbyr pakkeløsninger som inkluderer prosjektdesign, dataassistert konstruksjon, prosjektledelse og entreprise. Prosjektdesign-fasen inkluderer en FEED-studie, der vi analyserer forurensningen. På bakgrunn av studien kan vi lage en prosessdesign tilpasset forurensningen, forklarer Anirudh.

Piloter

– Vi leverer med andre ord ikke bare den biologiske reaktoren, men også prosessene forut for og etter reaktoren, samt resirkulering av vann, som kan brukes i industrien. Det inkluderer mange steg, og svært detaljerte tegninger av reaktorer og rørgater, før installasjonen finner sted, så det er mange involvert i prosjektene, som ikke avsluttes før vi har fastslått at renseprosessen virker.

Yuliia Dzihora har vært involvert mye i laboratoriearbeid på Vear. Laben på Vear har kapasitet for opptil tre piloter i drift samtidig, som kan behandle store volumer vann. Foto: BIOWATER TECHNOLOGY

– Vi bruker forresten piloter i markedsføringen av teknologien. De gjør det også mye lettere for kundene å bli kjent med teknologien. Pilotene, eksakte kopier av reaktorene, ofte plassert i en 20 fots kompakt container, er så små at vi har dem med til kundenes lokasjon, der de kjøres akkurat som fullskala-anlegg. På den måten får de et godt innblikk i hvordan alt fungerer, før installasjon.

– Det er også en utmerket måte å avdekke og forebygge alt som kunne tenkes å gå galt, og det til under fem prosent av kostnadene ved implementering i full skala, forteller han.

Samspill

Kollega og prosessingeniør Yuliia Dzihora i forsknings- og utredningsavdelingen forteller at selskapet også er involvert i Samspill, som er en svært interaktiv entrepriseform, ny i den kommunale avløpsvann-sektoren.

– Samspill gir mye bedre innsikt i prosjektene, og mulighet for å redusere risiko i felleskap. Der samtlige av prosjektets deltagere samarbeider i mindre grupper, og i sanntid. Det gir oss mulighet til å ta tak i eventuelle utfordringer, etter hvert som de oppstår. Gruppene består av alt fra brukere, planleggere, ledere og underleverandører, som sammen jobber for å sikre at rensekravene møtes, sier hun.

Yuliia Dzihora, prosessingeniør i Biowater Technologys forsknings- og utredningsavdeling. Foto: BIOWATER TECHNOLOGY

Biowater Technology fungerer både som konsulent og leverandør, og følger kunden fra A til Å, gjerne gjennom nettopp slike samspillkontrakter, der de utvikler løsninger sammen. Det gir også kunden et sterkt eierskap til prosessen, og Biowater Technology er blant dem i Norge som har lengst erfaring med akkurat denne modellen.

– Det gjør det mye lettere å identifisere de forskjellige milepælene underveis, og fremdriften i prosjektet blir også mye raskere, mener Yuliia.

– Dette er noe vi har prøvd ut, blant annet i FARA-anlegget i Fredrikstad, og Sellikdalen-renseanlegget i Kongsberg, og jeg kan bekrefte at det bidrar sterkt til fremdriften, med involverte fra andre arkitekt-, ingeniør- og konsulentselskaper, som alle bidrar til å øke kunnskapsnivået i Samspill-fellesskapet.

– Nå har jeg bare jobbet her i to år, og kan skrive under på at dette så langt har vist seg å være den beste måten å lære på. Jeg har også vært involvert mye i laboratoriearbeid på Vear, som har en helt ny lab i 2023. Det har kapasitet for opptil tre piloter i drift samtidig, som kan behandle store volumer vann, for det er ingen tvil om at det er tryggere for å teste konseptet ordentlig, før bygging i fullskala.

– Her måler vi urenhetene før og etter behandling i piloten, som betyr at sluttproduktet er basert på faktiske målinger, ikke kvalifisert gjetning, understreker hun.

Biowater Technologys tilnærming er svært etterspurt. Selskapet er forpliktet til målet om å «deliver the future today», ved å fortsette å inspirere og involvere neste generasjon ingeniører til å ta utfordringene vi står foran.

Biowater

Lever fremtiden i dag

Av Jarle Petterson

Next article