Home » Fremtidens kommune » Kommunene digitaliserer, men sliter med IT-rekrutteringen
Fremtidens kommune

Kommunene digitaliserer, men sliter med IT-rekrutteringen

De store kommunene ligger i front på digitaliseringsfeltet, men de små er også med. Flere små kommuner har fått på plass en digitaliseringsstrategi og satt i gang arbeid med IKT-prosjekert. Bildet viser Balestrand i Sogndal kommune. Foto: Shutterstock/ Maruius Doblias

Både store og små kommuner har høyere ambisjoner og blir stadig bedre på digitalisering av offentlige tjenester. Men mangel på IT-kompetanse hemmer utviklingen.

Dette framgår i en ny rapport fra SSB og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) som kartlegger utviklingen fra 2018 til 2022. På di fleste områdene er utviklingen positiv. Digitaliseringsarbeidet i kommunen anses som viktig, og man er opptatt av å ta vare på den interne digital kompetansen.

Når det kommer til digitale innkjøp, bruk av skytjenester, og enkle, innloggingsbaserte digitale tjenester, er dette områder der kommunene i stor grad baserer seg på systemer og løsninger fra eksterne leverandører.

– For å ta det neste steget i utviklingen, for eksempel for å utvikle et mer sammenhengende digitalt tjenestetilbud, må kommunene trolig finne nye måter å jobbe på. Viktige stikkord er bedre samhandling med andre offentlige aktører, økt deling og gjenbruk av data, og styrking av interne ressurser med digitaliseringskompetanse, sier seniorrådgiver Ragnar Brevik i Digdir, en av forfatterne bak rapporten.

Ragnar Brevik

Seniorrådgiver i Digdir

Store kommuner leder an

Det er flere kommuner som har en digitaliseringsstrategi i 2022 sammenlignet med 2018. Strategiene er blitt mer omfattende over tid, og det er ventet at arbeidsoppgavene til ansatte i høyere grad blir påvirket av IKT-prosjekter i årene som kommer.

Ikke overraskende viser rapporten at store kommuner ligger i front når det gjelder å se på mulighetene for bruk av avansert teknologi som robotisering og kunstig intelligens. Men de små kommunene er også med. Flere små kommuner har fått på plass en digitaliseringsstrategi, de har satt på dagsorden implementering av mer avanserte teknologier, og satt i gang arbeid med flere IKT-prosjekter.

Manglende kompetanse

Men kommunene harfortsatt en vei å gå for å tilby flere digitale tjenester. Årsaken er at manglende kompetanse bremser mange kommuner, viser rapporten.

– Vi ser også at rekrutteringsproblemene i kommunene øker kraftig. I 2018 hadde hver tredje kommune problemer med å rekruttere folk med ønsket IKT-kompetanse, men i 2022 gjaldt dette over halvparten av kommunene. Nye tall frå 2023 viser at dette nå gjelder tre av fire kommuner, så her går utviklingen i feil retning, sier Brevik.

I 2022 svarte fem av ti kommuner at manglende kompetanse i svært stor eller ganske stor grad hadde vært til hinder for utviklingen av kommunens digitale tjenester. I 2018 var andelen 42 prosent. Alle kommuner inkludert de største har også fått langt større utfordringer med rekruttering i 2022 enn i 2018.

Sjekk den digitale tilstanden i din kommune

På SSBs sider kan du se et kart som viser et sett av indikatorar som gjenspeiler tre hovedtema knyttet til digitaliseringsprosessen, nemlig digital prioritering, digital kompetanse og digital aktivitet.

Tekst: Are Kvistad

Neste artikkel