Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » – Kommuneingeniørene må slutte å være bremseklosser
Sponset

Da Asker kommune valgte å ta i bruk en innovativ løsning for å takle et overvannsproblem, reduserte de kostnadene fra 20 millioner kroner til bare 4 millioner.

Solveien i Asker er et villaområde med eneboliger hvor de har hatt problemer med for liten kapasitet på overvannsledningen. Kommunen valgte å være innovativ og benytte Aiwell Waters fullstrømsteknologi som gjør det mulig å øke kapasiteten i den eksisterende rørledningen.

– Enkelt forklart installerer vi en rørledning inni den gamle og benyttet våre egenutviklede fullstrømsventiler som fjerner luft og skaper undertrykk på samme måte som en hevert. Da økes kapasiteten betydelig uten at det er nødvendig med omfattende graving, forklarer Asle Johnsen som er gründer, daglig leder og oppfinner i Aiwell Water.

Asle Johnsen

Gründer og daglig leder, Aiwell Water 

Den eksisterende overvannsledningen hadde en diameter på 300 millimeter og kapasitet til å ta unna 28 liter vann i sekundet. Det var for lite siden kjellere i området hadde blitt fylt med vann når det var mye nedbør. Den nye ledningen som ble trukket inni den eksisterende hadde en diameter på 200 millimeter, men fikk allikevel en langt større kapasitet med 44 liter i sekundet.

– Det er et ganske vanskelig område å grave i siden gata er trang, og rørene ligger på hele fem meters dyp. Derfor ville det både bli kostbart og ta lang tid å gjennomføre et slikt prosjekt på tradisjonell måte, sier Johnsen.

Med Aiwell Waters løsning slapp man omfattende graving med alle ulempene det ville medført. Veien ble faktisk bare sperret i under ett døgn. Besparelsen var også stor fordi de kunne bruke de eksisterende rørene som et slags hylster for de nye rørene med mindre dimensjon.

Gode erfaringer

Løsningen har fungert helt etter planen og erfaringene er gode.

– Vi har vannmåler i anlegget, og det er målt vanngjennomstrømming på 33 liter i sekundet. Hvis ikke den nye løsningen hadde vært på plass da det var så mye vann, er det ingen tvil om at kjellere i Solveien ville blitt fylt på nytt, tilføyer Johansen.

Totale kostnader for hele anlegget endte på 4 millioner kroner mot en budsjettramme på 20. Av dette betalte Asker kommune 3 millioner, mens Innovasjon Norge støttet prosjektet med resterende beløp.

Foto: Asle Johnsen

Trege kommuner

– Når vi snakker med de yngre ingeniørene merker vi en stor grad av positivitet og engasjement rundt denne løsningen. De syns det er spennende. Til tross for dette, og på tross av at løsningen er velfungerende og kostnadsbesparende, er det mange kommuner som velger å gjøre utbedringer på gamlemåten. Det virker rett og slett som om mange av dem ikke tør å prøve ut nye ting. I slike kommuner fungerer faktisk kommuneingeniørene som bremseklosser, sier Johansen, som samtidig berømmer kommunene Asker og Drammen:   

– Asker og Drammen skiller seg ut med innovative ledere som tør å prøve nye løsninger. Andre kommuner bør også jobbe for å bli mer innovative, særlig hvis det kan gi dem store kostnadsmessige besparelser. I mange tilfeller må nok også politikerne på banen og gi signaler som viser at de ønsker å jobbe innovativt og teste ut nye ideer i sine kommuner, tilføyer han.

Forskning og utvikling

Løsningen i Solveien har fungert helt etter planen og erfaringene er gode. Erfaringene er også gode fra et tilsvarende prosjekt som Aiwell Water gjorde for Drammen kommune og som nå har fungert problemfritt i mer enn syv år. De gode erfaringene gjorde at Drammen kommune bidrar med 1,5 millioner kroner i et forskningsprosjekt hvor det regionale forskningsfondet bidrar med 3 millioner og Aiwell Water med 2 millioner. Formålet er å utvikle enda bedre fullstrømsventiler. Johanne Stake fra Drammen VA forklarer hvorfor kommunen deltar:

– Hvis vi kan spare penger og finne en løsning som er sikker og løser våre problemer, så er dette verdt å utforske. Vi har allerede ett velfungerende fullstrømsanlegg i Drammen. Vi ser at det fungerer og at det har fungert uten problemer i flere år, derfor ser vi på muligheten for å bruke fullstrømsprinsippet i andre prosjekter også. Det er årsaken til at vi ønsker å delta i dette utviklingsprosjektet, sånn at vi også kan løse andre problemer vi har med vann, avslutter hun. 

Av Tom Backe

Next article