Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Kommune-cluster inngår energisamarbeid med Entelios
Sponset

Ålesund og seks nabokommuner har etter gjennomført anbudskonkurranse inngått samarbeid med Entelios. I tillegg til å samlet levere ca 110 GWh årlig, er det inngått avtale om aktiv forvaltning og prissikringsstrategier for å sikre kommunene lavest mulig strømpris og størst mulig forutsigbarhet.

Entelios, Norges største leverandør av energi til bedriftsmarkedet, skal levere strøm til all kommunal virksomhet i Ålesund, Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven og Vestnes kommuner til minimum 2025.

Skal levere strøm til 1 250 ulike anlegg

I praksis betyr dette at totalt 1 250 kommunale bygg som skoler, barnehager, institusjoner, administrasjonsbygg og idrettsanlegg i tillegg til kommunale virksomheter fremover får dekket sitt strømbehov gjennom samarbeidet med Entelios. Avtalen gjelder for to år med opsjon på ytterligere ett pluss ett år.

Samlet forbruk på 110 millioner kWh i året

Det var i alt fire ulike leverandører som kjempet om oppdraget om å levere 110 millioner kWh i året. Tilbyderne ble rangert etter hovedkriteriene «Pris», «Kompetanse og organisering» og «Miljø og energibesparelse». Entelios oppnådde 9 av 10 mulige poeng på «Kompetanse og organisering», og fikk 10 av 10 mulige på de to andre kriteriene. Pris ble vektet med 50 prosent i anbudet.

I tildelingsbrevet fra Ålesund kommune, som hadde mandat fra de øvrige involverte kommunene til å velge samarbeidspartner, fremheves blant annet Entelios’ sin kompetanse innen rådgivning, kartlegging og energiledelse. Effektanalyser, bygg-gjennomgang og oppfølging av vannbårne systemer ble også tillagt avgjørende vekt. I tillegg fremheves også det faktum at selskapet har god erfaring med og referanser fra andre kommuner og store kunder.

Energiløsninger som bidrar til en bærekraftig fremtid

Hos Entelios tilbyr vi ren energi, ekspertise og teknologi som gjør det mulig for næringer, selskaper og offentlig sektor å bli en pådriver for skiftet mot en fornybar og bærekraftig fremtid.

Har spart kommunene for betydelig beløp siden 2018

– Vi gleder oss stort over å ha fått fornyet tillit fra de syv kommunene til å forvalte deres strømportefølje for minimum de kommende to årene, sier adminstrerende direktør Kolbjørn Hembre i Entelios.

Kolbjørn Hembre

Administrerende Direktør, Entelios Nordic

Selskapet har nemlig bistått de samme kommunene siden 2018. I den foregående femårs-perioden har kommunene, takket være nettopp aktiv forvaltning og vellykkede prissikringsstrategier, spart betydelige midler sammenlignet med å ligge i spotmarkedet.

– Basert på et sterkt samhold mellom kommunene ble vi i forrige periode enige om et mandat hvor cirka 50 prosent av kommunenes energibehov ble prissikret. Det resulterte i betydelige besparelser, og disse midlene kunne kommunene bruke til drift og investeringer i stedet. Vår klare ambisjon er at vi også i den kommende perioden skal bidra til positive økonomiske resultater og forutsigbarhet for Ålesund og de andre kommunene som inngår i dette innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre, sier Hembre.

Fakta

Entelios er Norges største strømleverandør til bedriftsmarkedet i privat og offentlig sektor. Vi bistår kunder i hele Norden med å oppnå et mer lønnsomt og fornybart energiforbruk. Dette gjør vi ved å tilby fornybar energi, spisskompetanse og innovative teknologi- løsninger som sikrer kundene bransjeledende og klimavennlige energiløsninger. Selskapet er en del av Å Energi, et ledende norsk vannkraftkonsern.

Følg Entelios på LinkedIn

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kolbjørn Hembre, adm. direktør i Entelios.
Mobil: 995 30 949,
e-post: [email protected]

Les mer på entelios.no

Next article