Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Insentiver og nudging er kostnadseffektive klimatiltak!
Sponset

Fest setebeltet! Eller rettere sagt: Hopp på sykkelen! Grenland er i ferd med å bli en bærekraftig og inkluderende region.

Men først, litt kontekst: I 2023 lanserte Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030 som blant annet viser at det fortsatt er mulig å nå målet om 55 prosent kutt i nasjonale utslipp. For å komme dit må det naturlig nok investeres i ny teknologi. Men enda mer viktig er det å også investere i befolkningen, viser rapporten fra Miljødirektoratet. Uten at folk flest ser personlig nytte i tiltakene, oppnår vi ikke den nødvendige endringen.

Johanne Bergman 

Markeds- og produktuvikler Kobla 

Bypakke Grenland

Det er Bypakke Grenland som satser stort og grønt med sitt FUS bedriftskonsept. Sentralt i satsingen står Kobla, en nyskapende app og teknologiplattform som ansatte i deltakende bedrifter bruker til å helautomatisk logge sine egne reisevaner og delta i uhøytidelige konkurranser. Aktivitetene er gøy, bevisstgjørende og skaper stort engasjement hos de ansatte! Resultatet er at deltakere nudges (påvirkes på vennlig vis) mot grønnere reisevaner.

Års erfaring fra andre kommuner

Kobla brukes i dag av mange kommuner, både innland og utland. Agder fylkeskommune ønsket å motivere en utvalgt gruppe som mistet parkeringsplassene sine, over på grønne alternativer. De ble tilbudt gratis el-sykkel i en måned og brukte Kobla som motivasjonsverktøy. Et meget populært tiltak, og flere endte opp med å kjøpe sin egen sykkel. Holmestrand og Kobla arrangerte Turist i egen by forrige sommer. Der konkurrerte innbyggerne om å besøke flest mulig attraksjoner som badeplasser og is-kiosker på grønt vis.

Også Trondheim kommune har benyttet Kobla som del av sin HjemJobbHjem-satsning som tilsvarer FUS bedrift i Grenland, i tre sesonger hittil.

Alle kampanjene over er levert av Drammensbedriften Kobla AS. Johanne Bergman, kampanjeansvarlig hos Kobla, forteller om en spesiell utfordring:

– Målet er å nå ut til bilistene! Krevende, men det er jo det som må til for å nærme oss nullvekstmålet og øke andelen gående, syklende og kollektivreisende!

Sett fart på det grønne skiftet!

Kobla hjelper bedrifter og byer med å redusere privatbilbruk blant ansatte og innbyggere her og nå, samtidig som vi tilrettelegger for fremtidens mobilitet.

Next article