Home » Fremtidens kommune » Hvordan snu en samfunnsutfordring til en innovasjonsmulighet?
Sponset

Norske kommuner over hele landet er nødt til å tenke nytt for å løse viktige samfunnsfloker.

Man snakker om «de snikende krisers» tid, der komplekse utfordringer som eldrebølge, utenforskap, tilgang på arbeidskraft og det grønne skiftet må håndteres på tvers av sektorer, på tvers av kommunens tjenesteområder, og på tvers av kommunegrensene.

Det nasjonale innovasjonsprogrammet Gnist har vist seg å bli et populært verktøy blant kommuner i hele landet som ønsker å jobbe på nye måter med bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Gnist

DOGA (Design og Arkitektur Norge) og innovasjonsklyngen Nordic Edge har gjennom de siste fire årene utviklet og tilpasset Gnist til norske kommuners behov for mer og bedre innovasjon. Gnist-programmet består av to ulike deler: en kompetanse-del som er utformet som et åpent innovasjonskurs, og en konkurranse-del der utvalgte kommuner kobles med tverrfaglige innovasjonsteam som sammen med administrasjonen jobber med en utfordring knyttet til bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Og det virker! Åseral kommune, som de siste årene har fått kritikk for store naturinngrep i forbindelse med hytteutbygging, ønsket gjennom Gnist-programmet å løse problemsstillingen «Hvordan skape en hyttebygd med nye uttrykk og lave avtrykk?»

Foto: Nordic Edge

Nå jobber kommunen med helt nye hyttekonsepter, som både skal være visuelt attraktive, og økonomisk konkurransedyktige, men som samtidig minimerer inngrepene i sårbar natur.

– Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Gnist er en fantastisk mulighet for samskaping mellom kommuner og næringsliv, sier Kari Røynlid, planlegger i Åseral Kommune.

Nordic Edge Expo

På smartby-konferansen Nordic Edge Expo, som går fra 7.-8. mai 2024 i Stavanger, vil det være både utstilling og workshop som handler om Gnist og utfordringsdrevet innovasjon i norske kommuner. Mer informasjon om både Gnist og Nordic Edge Expo kan fås ved å kontakte Bjarne Uldal – innovasjonsansvarlig i Nordic Edge – på: [email protected]

Neste artikkel