Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Hvordan kan kommunene holde den økende eldre befolkningen friskere lenger?
Sponset

Forebyggende helsetiltak som vaksiner kan bidra til å holde eldre friske lenger og forebygge komplikasjoner hos pasienter med andre kroniske sykdommer. Økt vaksinasjonsgrad hos eldre kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste. GSK jobber gjerne sammen med kommunene for å oppnå dette.

Selv om folkehelsetiltak naturlig nok ofte har fokus på barn og unge, må vi ikke glemme at vi blir stadig eldre, og det bør være et mål for kommunene å holde eldre friske lengst mulig. Her er vaksinasjon av eldre et viktig, og et godt dokumentert, tiltak. Infeksjoner i seg selv kan føre til alvorlig sykdom, men det kan også øke risikoen for ikke-smittsomme sykdommer, bl.a. hjerte- og karlidelser.1

Mange eldre som gjennomgår infeksjoner, kommer aldri tilbake på samme funksjonsnivå som før infeksjonen, og livskvaliteten kan forringes betydelig.2 Konsekvensene for kommunene kan bli at flere trenger pleie og sykehjemsplasser etter gjennomgått infeksjon. Vaksiner kan forebyggen en del infeksjoner og via dette være med å redusere belastningen i en presset kommunehelsetjeneste.

Selv om nasjonale myndigheter jobber med et fremtidig voksenvaksinasjonsprogram, er dette prosesser som tar lang tid. Kommunene kan derfor ta grep for i størst mulig grad forebygge de sykdommene som kan forebygges gjennom å øke vaksinasjonsgraden for anbefalte vaksiner i den eldre befolkningen, frem til et nasjonalt voksenvaksinasjonsprogram er på plass. Dette kan gjøres ved å bygge på de erfaringene og infrastrukturen som er etablert under pandemien.

Mange voksne vet ikke hvilke vaksiner som er anbefalt for dem, eller hvilke vaksiner som er tilgjengelige. Kommunene kan i større grad sørge for at vaksineanbefalingene følges uavhengig av befolkningens kunnskap eller sosioøkonomiske forhold – dette kan gjøres gjennom godt informasjonsarbeid, eventuelt i kombinasjon med å helt/delvis dekke kostandene for vaksinering til den enkelte (som enkelte kommuner allerede gjør for å forebygge hjernehinnebetennelse blant ungdom).

Cirka 80 % av vaksinene som er under utvikling er rettet mot eldre. Denne utviklingen muliggjøres av ny, forbedret vaksineteknologi.3

Kommunen er velkommen til å ta kontakt med oss hvis dere ønsker å diskutere forebyggende helse hos eldre og vil høre hva GSK kan bidra med.

Send oss en epost på [email protected]

FAKTA

GSK utvikler og produserer både legemidler og vaksiner.
• Hver dag distribueres mer enn to millioner vaksiner til mennesker i over 160 land – mer enn 70 % av vaksinene går til utviklingsland.
• GSKs vaksineforskere jobber i tre forsknings- og utviklingssenter i Belgia, Italia og USA – og et fjerde virtuelt senter dedikert til mRNA-teknologi.
• Selskapet har lang erfaring med å samarbeide med både myndigheter, helsepersonell, akademiske institusjoner, ikke-statlige organisasjoner og andre vaksineprodusenter for å møte folkehelseutfordringer rundt omkring i verden.

Referanser

1.Xie, Y., Xu, E., Bowe, B. et al. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19. Nat Med 28, 583–590 (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01689-3
2.Cohen K et al. Risk of persistent and new clinical sequelae among adults aged 65 years and older during the post-acute phase of SARS-CoV-2 infection: retrospective cohort study. BMJ 2022;376:e068414.
3.https://www.vaccineseurope.eu/wp-content/uploads/2022/12/VE_Prioritising-Adult-Immunisation-Policy_Final-December-2022-1.pdf (Hentet 21-09-2023)

NP-NO-AVU-ADVR-230001 Sept 2023

Next article