Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Grønn byggallianse
Fremtidens kommune

Grønn byggallianse

Foto: Knut Neerland

Lokalvalget er bak oss og snart fylles kommunestyrer opp med erfarne og uerfarne kommunepolitikere. Politikerne vil få makt over hvor, hvor mange og hvordan nye boliger, skoler, sykehjem og barnehager skal bygges, og hvorvidt vann- og avløpsnett, veier og sykkelveier skal rustes opp eller bygges.

Katharina Th. Bramslev

Daglig leder, Grønn byggallianse

Denne aktiviteten vil ha stor innvirkning på næringslivet og påvirker Norges klimagassutslipp og naturtap. Vi har dårlig tid om vi skal nå klima- og naturmålene. I dag er derfor et godt tidspunkt for nye folkevalgte å ta den grønne ledertrøya på. Her er tre råd på veien:

1. Stimuler til grønne bygg ved å fjerne plan- og byggesaksgebyrer for dokumentert grønne bygg, og innfør en ekspressordning for saksbehandling av disse. Lang saksbehandlingstid for oppføring av bygg og boliger har blitt en utfordring i de større kommunene og bidrar til at de blir dyrere for brukerne. Kommunen kan vedta at grønne bygg skal få raskere behandling og reduserte kostnader. Dokumentasjonskrav kan være sertifisering som Svanemerket eller BREEAM-NOR.

2. Fei for egen dør og still krav om dokumentert bærekraft i oppføring eller ombygging av kommunens idrettshaller, kultur-, skole-, og sykehjemsbygg. Flere kommuner kan ha bedt om miljøkvaliteter og bærekraftsløsninger for bygg, men ofte ikke bedt om dokumentasjon på oppnåelsen. Politikerne kan beslutte miljøambisjon for sine byggeprosjekt og be administrasjonen om å dokumentere bærekraft. Både BREEAM-NOR og Svanen gir slik dokumentasjon.

3. Vær en energismart leietaker og krev energiklasse A for nybygg og minst energiklasse C for eldre bygg når kommunen leier arealer. Med dagens teknologi er det ikke ambisiøst å kreve A i nybygg og fullt mulig å oppnå C for eldre bygg. Det er svært mye man kan gjøre for å oppgradere et bygg uten å rive det eller uten å skifte fasade. Energieffektivisering av det tekniske som belysning og ventilasjon betyr mye. Tettetiltak og ekstra varevindu er andre tiltak som kan benyttes i verneverdige bygg. En varmepumpe vil i tillegg kunne løfte de fleste eksisterende bygg opp til B eller C.

Selv om det er teknisk mulig, vil det kreve investeringer av gårdeier. Vi tror ikke vi kan nå klimamålene uten et spleiselag. Regjeringen har heldigvis gitt Enova en marsjordre om å foreslå en støtteordning for moden teknologi. Banker gir heldigvis gunstig finansiering til gårdeiere som gjennomfører energieffektiv rehabilitering. Og, ikke minst vil mange gårdeiere bidra til spleiselaget basert på egne miljøambisjoner. Vi mener kommunene også må bli med i spleiselaget. En noe høyere leie for energieffektive bygg er et lite, men viktig bidrag.

Grønn byggallianse

Vi er en medlemsorganisasjon for virksomheter fra hele bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Vi jobber for at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i vår sektor.

Les mer på byggalliansen.no

Teksten er en bearbeidet versjon tidligere publisert hos byggalliansen.no og bygg.no

Tekst: Katharina Th. Bramslev

Next article