Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Digitalt tilsyn av brukere gir fordeler for både brukere og ansatte
Sponset

Volda kommune har implementert Vitalthings Somnofy for digitalt tilsyn av brukere på kommunens sykehjem og bemannede omsorgsboliger. Det har resultert i bedre velvære blant brukerne og redusert stress blant personalet.

Vitalthings Somnofy monitorerer brukeren uten at de trenger å ha noe på kroppen, og uten bruk av kamera. Monitoren monteres på vegg over sengen og sender informasjon direkte til de ansatte.

– Som så mange andre kommuner i Norge, har vi et økende antall eldre og brukere med demens. I tillegg står vi i fare for å mangle helsepersonell. Kommuneøkonomien er sånn at vi må utnytte de tjenestene og ressursene vi allerede har best mulig, sier Karianne Sveen Orvik, koordinator for velferdsteknologi i Volda kommune.

Karianne Sveen Orvik 

Koordinator for velferdsteknologi Volda kommune 

Orvik forteller at de prøver å være proaktive slik at de ansatte kan bruke tiden sin mest mulig hensiktsmessig på jobb.

– Da trenger vi verktøy som kan hjelpe dem med å håndtere arbeidsoppgavene. Det kan være teknisk støtte til administrative oppgaver, som planlegging av turnus, reiserute og oppgavelister. Eller bedre oversikt over brukerne, sier hun.

God oversikt

Med Somnofy har de ansatte et nettbrett med oversikt over alle brukere som er tilknyttet systemet. På denne plattformen kan de følge med på statusen til alle rommene samtidig.

– De kan se om brukerne sover, er urolige eller har forlatt sengen. De kan være proaktive ved å se at en bruker, som har en tendens til å falle, er på vei ut av sengen, og handle deretter. Det er også mulig å sette opp varsler til vakttelefonen for brukere med høy risiko for fall. Noen brukere er selvstendige og kan gå på toalettet selv om natten uten problemer. I slike tilfeller kan det settes opp et varsel dersom brukeren ikke har returnert til sengen etter en viss tid, forklarer Orvik.

Denne tilnærmingen reduserer behovet for fysiske tilsynsrutiner som kan forstyrre søvnen til brukerne og føre til unødvendig stress.

Mindre stressende nattevakter

– Denne teknologien bidrar til å forbedre livskvaliteten til våre mest sårbare innbyggere, samtidig som den avlaster våre ansatte, sier Orvik.

– Nattevaktene rapporterer at de opplever mindre stress og har en mer positiv holdning til vaktene sine etter at vi tok i bruk Somnofy. Noen nattevakter har ansvaret for opptil 25 brukere alene, ofte fordelt over to etasjer. Det kan være utfordrende å holde oversikt i slike situasjoner. Det mentale stresset ved ikke å vite hva som skjer rundt om i bygget, er betydelig. Mange av brukerne har demens og kan vandre rundt og gå inn i andre beboeres leiligheter, legger hun til.

Vitalthings Somnofy

Nøyaktig og kontaktløs sensorteknologi for overvåkning av helsedata

Kan gi viktig informasjon til beslutningstaking

Somnofy kan også bidra med informasjon som lettere fanger opp forverring hos bruker. Orvik forteller at pusten vår er veldig følsom for endringer i kroppen.

– Ofte kan vi se forverringer i data fra Somnofy før personalet gjør det. Siden Somnofy ikke er medisinsk utstyr, sendes det ikke ut alarmer knyttet til vitale parametere. Men vi kan bruke dataene som et dialogverktøy mellom bruker, ansatte og lege for å følge opp utredning og behandling på vanlig måte. Somnofy gjør det lettere for oss å bli oppmerksomme på brukere som har en negativ utvikling, sier Orvik.

Uro kan være et tegn på smerte. Personalet har tilgang til en graf som viser uro enten forrige natt eller over en periode. Ved å observere endringer i denne grafen, kan man beslutte å undersøke om brukeren opplever smerter eller ubehag.

– Dette er særlig verdifullt for brukere med nedsatt evne til kommunikasjon, som for eksempel personer med demens. Ved å fange opp uro og smerte kan vi tilby bedre smertelindring og også forhindre at brukeren blir mer utagerende og krevende, sier Orvik.

Foto: VitalThings

Søvn er viktig

– God søvn er avgjørende for god hverdagsfunksjon og for å forebygge fall. Dette gir oss verdifull informasjon om brukernes søvnkvalitet hver eneste natt, noe vi kan bruke som et dialogverktøy og som en del av det å kunne tilpasse behandlingen individuelt, sier Orvik.

– Følg med på grafene, og se hva som skjer dersom vi endrer noe i omgivelsene til brukeren. Hvorfor sover brukeren dårlig? Er det for varmt på rommet? Kanskje det hjelper med en lettere dyne? Kanskje bør ikke brukeren drikke kaffe om kvelden? Dette er oppfordringer jeg gir til de ansatte sier hun videre.  

Forskning og validering

Alf-Egil Bogen, medgrunnlegger av Vitalthings som utviklet Somnofy, understreker viktigheten av forskning og samarbeid med helsevesenet i utviklingen av teknologien. Det er viktig med grundig og uavhengig validering av ny teknologi som skal tas i bruk på sårbare grupper.

– Vi jobber systematisk og tverrfaglig med sykehus, institusjoner og universiteter for å utvikle vår teknologi. Vi bruker avanserte sensorer, maskinlæring og kunstig intelligens for å løse reelle problemer, sier Bogen.

Alf-Egil Bogen 

Medgrunnlegger av Vitalthings 

De startet med å lage et verktøy for søvnforskning, for deretter å utvikle produktet til å bli en nøyaktig digital nattevakt. Somnofy er nøye validert mot gullstandarden innen søvnanalyse, Polysomnografi (PSG) og gir derfor et veldig godt bilde av brukernes søvnkvalitet.

– Siden 2023 har Vitalthings vært sertifisert i henhold til den medisinske standarden ISO 13485, noe som gjør oss i stand til å utvikle, produsere, selge og distribuere medisinsk utstyr, sier Bogen.

De tre gründerne av Vitalthings: Bård Benum, Alf-Egil Bogen og Ole Johan EllingsenFoto: Øyvind Welle/ DnB

Brukerinvolvering er avgjørende

Samarbeidet mellom Volda kommune og Vitalthings har vært avgjørende for utviklingen av Somnofy.

– Det har vært inspirerende å samarbeide med en kommune som er så fremoverlent og fokusert på forebygging. Vi lytter til deres behov og prøver å imøtekomme dem med våre løsninger, sier Bogen.

Orvik legger til at det har vært en spennende reise å være med på utviklingen av teknologien.

– Vi har gitt viktige innspill til utviklingen av produktet basert på vår erfaring som nattevakter og sykepleiere. Dette har ført til at produktet er tilpasset de faktiske behovene vi har i kommunen, sier hun.

Enkelt å bruke

Det tette samarbeidet med brukerinvolvering har også ført til at produktet er enkelt og intuitivt å bruke.

– De ansatte må sette seg inn i mange nye digitale løsninger, derfor må det gjøres enkelt. Hvis det blir for avansert, blir ikke teknologien brukt. Somnofy gir oss også mulighet for å definere ulike roller blant de ansatte, der noen kan ha mer ansvar og avansert tilgang enn andre, sier Orvik.

Nå har Volda kommune bestemt seg for å satse enda bredere på implementering av Somnofy. Målet er at det skal være Somnofy på alle rom på institusjoner og bemannede omsorgsboliger innen utgangen av 2024/starten av 2025.

– Vi prøver det også ut i hjemmetjenesten, sier Orvik.

Vitalthings Somnofy

 En digital nattevakt for sykehus, institusjoner, omsorgsboliger og hjemmetjenesten.  En digital nattevakt for sykehus, institusjoner, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. 

Av Marte Frimand

Next article