Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Delta på Framsiktkonferansen: Den viktigste møteplassen for kommunal planlegging og virksomhetsstyring
Sponset

Hvordan skal kommunesektoren møte utfordringene fram mot 2030? Dette er hovedtema for Framsiktkonferansen, som går av stabelen digitalt 29. og 30. november.

– I Framsikt er vi genuint opptatt av kommunal og fylkeskommunal planlegging og virksomhetsstyring. Vi ønsker å samle deltagere fra ulike sektorer og fagområder for å dele kunnskap og erfaringer om beste praksis innen virksomhetsstyring, forteller Halvor Walla, daglig leder i Framsikt.

Halvor Walla

Daglig leder i Framsikt

Fagkonferanse for helthetlig virksomhetsstyring

Framsikt er et programvareselskap som leverer en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring for kommuner og fylkeskommuner. Framsikts fagkonferansen har utviklet seg til å bli en av kommunesektorens største og viktigste møteplasser for planlegging og virksomhetsstyring.

Årets konferanse tar blant annet utgangspunkt i Generalistkommuneutvalgets innstilling:

–  Den ga et kunnskapsgrunnlag om utfordringsbildet for kommunesektoren samt viktige innspill på hvordan utfordringer kan møtes. Vi tenker innstillingen kunne fått mer fokus. Derfor går vi på konferansens første dag dypt inn i de ulike utfordringene og hva de betyr for kommunesektoren videre, forteller Walla.

Debatt om kommunesektorens framtid

Konferansen første dag starter med at en rekke fagpersoner vil bidra til å tegne utfordringsbildet for kommunesektoren fram mot 2030.

Deretter vil Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport, lede debatten mellom leder for kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, Høyre-leder Erna Solberg (H) og Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Framsiktkonferansen

En fagkonferanse for helhetlig virksomhetsstyring

Prestisjetunge fagpriser

Det deles også ut to fagpriser. Fagprisen «Beste kommunale økonomiplan» vurderer alle norske kommuner sin praksis for planlegging for en bærekraftig økonomi. Mens prisen for «beste rød tråd», vurderer sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel, handlings- og økonomiplanen og Årsrapporten.

Bedre styring og ledelse

Konferansens andre dag setter fokus på utvalgets innstilling til løsninger, som mer interkommunalt samarbeid og større kommuner. På begge dager vil det være mulighet til å fordype seg i ulike tema:

  • Kommunal økonomi og økonomisk styring
  • Planlegging og gjennomføring
  • HR og ledelse
  • Klima og bærekraft
  • Politikk og administrasjon

– Vår ambisjon er å skape en faglig møteplass for kommuneledelsen, økonomer, kommunale planleggere, de som arbeider med HR, klimarådgivere og de som tilrettelegger samarbeid med politikere. Her skal det være noe for alle med interesse for kommunal virksomhetsstyring, avslutter Walla.

Framsiktkonferansen

Framsiktkonferansen er en årlig fagkonferanse for helhetlig virksomhetsstyring.

Les mer og meld deg på her: framsikt.no/framsiktkonferansen

Tekst: Anne Sigirid Hundere

Next article