Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Betydningen av teknologi i en verden i endring: Nye trender og løsninger på horisonten
Sponset

Vi tok en prat med daglig leder i Inventas om teknologibransjens rolle i å adressere globale utfordringer, og hvordan bransjen jobber for å bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid.

– I en verden med stadig økende utfordringer, har vi fortsatt klokketro på at teknologi er det som skal få verden fremover, fastslår Ove Pryde Pettersen, daglig leder i selskapet Inventas. 

Ove Pryde Pettersen

Daglig leder i Inventas

Selskapet har i over 25 år jobbet med å støtte sine kunder med å lykkes best mulig med sin produktutvikling.

Visdom basert på erfaring

– Alle selskap har sin spesialitet. Vår spesialitet er utvikling av teknisk komplekse produkter, og vi har bygget hele selskapet rundt akkurat denne nisjen, sier Pettersen.

– Denne tjenesten tilbyr vi våre kunder gjennom å enten løse hele utviklingsoppdrag, eller med de spesialistene de trenger for å ta sine utviklingssteg, fortsetter han og opplyser at det å sørge for å finne kundens riktige behov, velge de rette tekniske løsningene og plattformene, samt å utvikle bærekraftige løsninger som oppfyller fremtidige regulatoriske krav er essensen i hva Inventas driver med.

Det er takket være det brede spekteret av oppdrag, og mange års erfaring, at Inventas tydelig ser trender for hva som skjer innenfor den  teknologiske utviklingen.

De største utfordringene

Pettersen, peker på tre store utfordringer som samfunnet står overfor, og kommer med eksempler på hvordan teknologi kan være en del av løsningen.

– Den første utfordringen er energikrisen. Den oppleves som ny for de fleste, men med det grønne skiftet underveis, er det på ingen måte uventet for de som kjenner godt til utfordringene. Både det geopolitiske bildet og det grønne skiftet viser hvor viktig det blir å produsere mer grønn energi, kutte i vår energibruk og over tid også kutte ned på bruken av fossil energi, sier Pettersen.

– Akkurat nå ser vi at mange står og famler litt, og vi står i en konfliktfylt situasjon mellom flere aktører. Fra et teknologisk ståsted er det gledelig å se hvor systematisk veldig mange aktører jobber for å bedre situasjonen både kortsiktig og langsiktig. Det jobbes imponerende godt med energikutt i mange industribedrifter, og det foregår en enorm utvikling av små og store teknologisprang, på alt fra energilagring, solenergi, vindenergi og ikke minst energibesparelse, legger Pettersen til. Han påpeker samtidig at digitaliseringen også er et ekstremt viktig steg for å utvikle smartere systemer for styring og redusering av energibruk.

Den andre utfordringen som opptar Inventas er knyttet til helse og omsorg.

– Med den kommende eldrebølgen i vesten blir det stadig viktigere å finne løsninger for å kunne gi eldre en bedre livskvalitet og samtidig avlaste de som jobber innen helsesektoren, sier han.

Inventas er et av landets største produktutviklingsmiljøer. Fra våre 7 kontorer, jobber våre 160 spesialister innen design og teknologi.

Les mer på inventas.no

Helsesektoren trenger teknologi

For å illustrere hvordan teknologi kan løse utfordringer i helse- og omsorgssektoren, nevner Pettersen selskapet No Isolation, som har utviklet kommunikasjonsløsninger mellom eldre og pårørende.

– Men dette er bare en liten del av hele kompleksiteten. Det skjer mye spennende på robotikk også inn mot helsesektoren. Teknologi og robotikk kan hjelpe eldre med å klare seg hjemme lenger. Vi ser også at det er veldig store grep det går an å ta innen aktiv behandling som kan gjøre helsepersonell både bedre i jobben sin og mer effektive, sier den daglige lederen og nevner bedre kirurgisk utstyr for helsepersonell og digital assistanse som to nyttige verktøy. 

Bærekraft har blitt viktigere

Den tredje utfordringen som tas opp handler om bærekraftige løsninger opp mot forbrukere og industrien i vår del av verden. Pettersen nevner at det er stadig viktigere å fokusere på bærekraft i produktutvikling, og hvordan man kan gjenvinne og resirkulere materialer.

– Det jobbes med å utvikle innovative materialer og produksjonsmetoder som er mindre ressurskrevende og mer miljøvennlige, og det fokuseres på sirkulær økonomi og gjenvinning av materialer, for å redusere avfallsmengden og utnytte ressursene bedre, opplyser Pettersen.

– All erfaring tilsier at det er krevende å utvikle gode sirkulære produkter, hvis du har produksjonsapparatet ditt på andre siden av jorden, legger han til.

Inventas

Et norsk designbyrå som har vært i drift i over 25 år.

Jobber med produktutvikling, og har løst problemer for ulike kunder innen en rekke ulike bransjer.

Inventas tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert digital produktutvikling, fysisk produktutvikling, elektronikk og kybernetikk, strategi og forretningsutvikling, regulatorisk, supply chain og medtech.

Kundespekteret spenner fra kommersialisering av forskning til oppstart- og skaleringsselskaper, til industribedrifter og store teknologiselskaper.

Inventas har en visjon om å være med på å løse noen av verdens største utfordringer, og jobber med å utvikle innovative og bærekraftige løsninger innen helse, energi, matproduksjon og verdikjeden.

Les mer på inventas.no

Av Kristian Fabrizio

Next article