Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Virksomhetsarkitektur for et bedre bygd miljø: – Sammen kan vi i fremtiden hente ut langt større effekter av digitaliseringen
digitalisering

Virksomhetsarkitektur for et bedre bygd miljø: – Sammen kan vi i fremtiden hente ut langt større effekter av digitaliseringen

Sambruksstasjonen på Gol
Sambruksstasjonen på Gol
Sambruksstasjonen på Gol ble valgt ut til å være en av noen få piloter for Statsbyggs satsing på digital gjennomføring av byggeprosjekter. Foto: Ådne Homleid/bygg.no

Dette sier Anett Andreassen. Direktør for prosjektet «Digibygg» i regi av Statsbygg. Et prosjekt ment å fremme bruken av digitale redskaper på åpne standarder og frie formater i den norske byggenæringen. Gjennom hele verdikjeden fra idé til drift. For å komme videre bankes det nå ut en virksomhetsarkitektur som på sikt skal hjelpe hele den norske byggenæringen til enda større fellesløft.

I januar 2017 satte Statsbygg i gang prosjektet «Digibygg» for å gå i front, teste ut nye digitale løsninger og lyse opp veien videre for en samlet byggenæring. Med det mål for øyet å bygge raskere, mer kostnadseffektivt og bærekraftig. Året etter etablerte Statsbygg «Digital Tvilling» som et eget prosjekt. Et prosjekt hvor Statsbygg skulle realisere digitale tvillinger av sine fysiske bygg.

avatar

Anett Andreassen

Prosjektdirektør, Statsbygg

– For å få en reell effekt ut av den videre digitaliseringen er det viktig at vi får på plass en gjennomsyrende og grunnleggende virksomhetsarkitektur. Slik at hele virksomheten bygger opp under våre strategiske mål. For å lykkes med det må vi ha en bevissthet rundt det arkitektoniske når vi tenker utvikling også i et virksomhetsperspektiv, sier prosjektdirektør Andreassen, som gjennom mer enn tretten års fartstid i Statsbygg har bred erfaring fra blant annet byggeprosjekter, digitalisering, virksomhetsstyring og forvaltning. 

Et rammeverk for vekst

Det er rammeverket «The Open Group Architecture Framework» (TOGAF) Statsbygg legger til grunn for å beskrive sin virksomhetsarkitektur. Et ramme- og metodeverk tuftet på konseptene fra Difis prosjektveiviser, og som tar for seg hvordan man gjennomfører en strukturert arkitekturprosess med beskrivelser av blant annet forretningsprosesser, informasjonssystemer og teknologi.

– Dette er en metodikk vi har valgt fordi den er velprøvd, gjennomtenkt og har vist seg å fungere. For oss er det framover helt essensielt at den utviklingen vi setter i gang – og de endringene vi gjør – blir nøye vurdert opp mot og svarer til – alle aspektene i virksomheten. For eksempel har vi i Norge tradisjonelt sett hatt IT-avdelinger som jobber med drift av servere og tilbyr ulike IKT-tjenester. Vi ønsker nå å koble IT-avdelingen til hele virksomhetens prosesser. Et strategisk grep jeg tror vil tvinge oss til å jobbe mer tverrfaglig og iterativt. Vi må hele tiden ha et kunde- og brukerfokus, og samtidig tenke tjenestedesign. Uansett hvilket område av virksomheten eller forretningen det er snakk om, sier Andreassen.

Et digitalt speilbilde

Statsbygg har en ambisjon om å hente ut større effekter og muligheter innenfor de rammene som er trukket opp i Byggenæringens Landsforenings «Digitalt veikart». Et veikart som i sin grafiske utforming kan passere som en kopi av et arkitekturkart i TOGAF-tradisjon. Et veikart som beskriver et skrikende behov etter nettopp en sterkere og mer overordnet strategi.

–  I forhold til vår næring er det viktig å skape en felles arkitektur, forankret så høyt opp som mulig. Noe jeg tror vil muliggjøre felles løsninger som integrerer, forenkler og forankrer. Fra idé, via prosjektgjennomføring til drift. Og på den måten sikre gode felles digitale løsninger. Den «Digitale tvilling» handler jo nettopp om å tilgjengeliggjøre relevant, digital informasjon om de fysiske byggene til dem som trenger den, der de trenger den. For å realisere en sømløs flyt av informasjon må vi fra et IT-perspektiv ha en forståelse for hva denne informasjonen faktisk ér. Makter vi å få til en sømløs flyt av informasjon knyttet til et gitt bygg – i et livssyklusperspektiv – tror jeg hele næringen vil høste store gevinster. Både når det gjelder kvalitet, effektivitet og felles forståelse av hva «produktet» vårt faktisk er, avslutter Andreassen.

Av Morten Iversen

Next article