Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Kunsten å lykkes med digital transformasjon og oppnå varige gevinster
Sponset

En vellykket endringsreise handler ikke om teknologi. I en verden hvor alt endres i høy takt er det kompetanse og kollektiv omstillingsevne som binder virksomheten sammen og gjør digitaliseringen mulig. 

For å lykkes med omstilling, vekst og innovasjon, må du satse på de menneskene du allerede har rundt deg og sko dem for en virkelighet du i dag antagelig bare skimter konturene av.

avatar

Sigurd Skjæveland

Daglig leder, A-2 Norge

–  Det er ikke enkelt å finne en stabil og bærekraftig kurs når forretningsmodellen vakler under fremvekst av ny teknologi og nye konkurrenter. Omstilling er i seg selv krevende for enhver organisasjon. At man ikke riktig vet hvor man skal, gjør ikke reisen enklere, sier Sigurd Skjæveland, daglig leder i rådgivningsselskapet A-2 Norge AS.

Glansbilder og luftspeilinger

Skjæveland er av den oppfatning at den største fallgruven er å la seg blende av de mange teknologiske framskrittene som nå skjer. Det er lett å hoppe på det første og beste toget som kommer. Uten å tenke over retningen det går i.

– Det skorter sjeldent på verken teknologiske muligheter eller luftige visjoner. Mangelvaren er heller tålmodighet og et stødig fokus på hvordan de menneskelige ressursene – og kreativiteten – du har rundt deg best tas vare på og foredles, sier Skjæveland.

Høy verdi og lav risiko

Det største hinderet for vellykket, digital transformering er medarbeidernes evne til deltagelse og vilje til å ta løsningene i bruk. For å minimere fallhøyden mener Skjæveland at man må sørge for å involvere, informere, lære opp og motivere i parallell med utvikling og innføring av teknologi.

– Nye digitale løsninger vil ofte ha store og uforutsette ringvirkninger. Det er av den grunn viktig at man tar høyde for og planlegger hvordan man skal involvere alle berørte parter av transformasjonen, samtidig som man planlegger gjennomføringen av selve løsningen. Jo bedre du forbereder og involverer de berørte, desto raskere og mer smertefritt vil gjennomføringen være, avslutter Skjæveland. 

Av Morten Iversen,[email protected]

Next article