Home » Fremtidens industri » Alle snakker om digitalisering, men hva betyr det i praksis?
Sponset

Den teknologiske utviklingen går i så raskt tempo at stadig nye områder digitaliseres. Dette medfører at bedriftene bør revurdere sine arbeidsprosesser og i visse tilfeller evaluere sin forretningsmodell.

– Utfordringen er ikke at «alle» snakker om digitalisering, men utfordringen er at alt for mange av oss nikker bekreftende til informasjonsflommen uten helt å forstå hvordan dette kan brukes som et konkurransefortrinn, mener Eivind Lundberg, direktør for salg og konsulent i NTI AS, en av Nord-Europas ledende leverandører av helhetsløsninger innenfor digital informasjonshåndtering for selskap innen bygg, design og industri.

– NTI mener først og fremst det er viktig å avmystifisere digitalisering, og gjøre den mer håndterlig.

Verden digitaliseres fordi den teknologiske utviklingen nærmest eksploderer. I en tid med endringer og forbedringer er det smart å sitte i førersetet og ha et godt utsyn fremover.

avatar

Eivind Lundberg

Direktør for salg og konsulent, NTI

– De aller fleste bedrifter bruker digitale verktøy i en eller annen form i dag, og er slik sett allerede delvis digitalisert. Derfor er det viktig å forstå at digitalisering ikke er selve målet, men middelet for å nå målet, understreker Lundberg.

Selskapet prøver å få kundene til å forstå at de ikke trenger en «total makeover», men at det er smart å justere og forbedre.

– Vi kan sammenligne det, litt enkelt, med innføringen av V-stil i hopp. Det var mye motstand i starten, men relativt fort forstod de som ville vinne at de måtte justere stilen. Det var ikke en total forvandling, men en viktig justering.

– Digitalisering er ikke noe nytt, det som er nytt nå er at den teknologiske utviklingen går så fort at stadig nye områder lar seg digitalisere, og når noe blir digitalisert så skjer utviklingen eksponentielt. Derfor bør bedrifter revurdere sine arbeidsprosesser og i visse tilfeller evaluere sin forretningsmodell.

NTI-metoden

NTI-metoden fokuserer på arbeidsprosesser.

– NTI ønsker å ta kundene med på en reise. Litt enkelt så kan vi skissere det på følgende måte: Vi begynner med å kartlegge dagens situasjon, deretter gjennomgår vi kundens hovedmål før vi sammen etablerer ønskede arbeidsprosesser som underbygger målsettingen, sier Lundberg.

En slik gjennomgang vil medføre endring.

– Den vil tydeliggjøre at mennesker og teknologi må fungere sammen i harmoni. Derfor er involvering av de ansatte en av de viktigste ingrediensene i NTI-metoden.

En visjonsjobb

– NTI ønsker å skape en forståelse av hva digitalisering faktisk betyr for deg som bedrift, og hvor viktig det er for deg å sitte i førersetet, sier Lundberg.

Dette er spesielt viktig for bedrifter med historikk.

– De kan fort bli angrepet av nye konstellasjoner som ikke har samme behov for å bruke energi på endring.

– Hva er de største utfordringene til bedriftene dere hjelper?

– Vi mennesker tenker lineært, men når noe blir digitalisert så skjer utviklingen eksponentielt. Dette er på mange måter utenfor vår fatteevne, og derfor så sliter nok mange med å forstå «sense of urgency», forklarer Lundberg.

– Hvem passer NTI-metoden for?

– Den passer for alle bransjer, men spesielt for de som ikke har dedikerte ressurser til å håndtere disse spørsmålene selv.

Av Julie Malvik, [email protected]

Neste artikkel