Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Verden ser til Energiparken i Øygarden
Sponset

Tusenvis av interesserte har funnet veien ut til Energiparken i havgapet på vestkysten av Norge i løpet av de siste årene. Over 80 prosent av de besøkende kommer tilreisende fra utlandet. Hva er det som gjør denne lokasjonen så unik og interessant?

I Øygarden kommune, vest for Bergen, pågår det banebrytende industrietablering som får global oppmerksomhet. Nye næringsvirksomheter med mål og ambisjoner om klimaforbedring tar form i Energiparken, og ytterligere grønne etableringer er under planlegging. Allerede i år vil to ulike industrier i parken bli operative som de første i verden av sine slag. Disse etableringene og mulighetene de medbringer, bidrar til at Energiparken forsterker sin posisjon, selv i globalt perspektiv.

Klimavennlig industrietablering

Som største grunneier av landområder i Energiparken råder CCB Energy over 1300 mål sammen med Øygarden kommune. CCB Energy har i flere år arbeidet for å tiltrekke seg klimavennlige bedrifter for etablering av ulike typer grønne industrier innen alt fra karbonfangst til bionæring. Allerede nå er flere områder i parken dedikert til fremtidige, grønne prosjekter, men fortsatt er det rikelig tilgjengelig areal for nye aktører med bærekraftige ambisjoner.

Første lokasjon for lagring av CO2

CCB Energys administrerende direktør, Ronny Haufe, er stadig engasjert i arbeidet for å utvikle en grønn næringspark og skape klimapositive synergier.

– Noe som gir Energiparken et særskilt konkurransefortrinn er etableringen av verdens første åpne infrastruktur for mottak og permanent lagring av CO2, og muligheten det også vil kunne gi for å avhende fanget CO2 lokalt. CO2-mottaket inngår som en del av regjeringens store klimainvestering for fullskala karbonfangst og -lagring gjennom prosjektet Langskip. Her er det viktig at næringslivet forstår å utnytte de positive synergieffektene som oppstår som resultat av denne investeringen, uttaler Haufe og refererer til at Energiparken vil være en gunstig plassering for all næring som fanger CO2 og da vil kunne ha mulighet til kortreist deponering. Med andre ord – kortreist løsning og lavest mulig karbonavtrykk.

Ronny Haufe 

Administrerende direktør, CCB Energy 

Lokasjonen for industrier som kan nyttiggjøre seg av CO2

Som første lokasjon med karbonlagring, vil Energiparken bli et naturlig knutepunkt for bedrifter som evner å fange CO2, enten gjennom egne industriprosesser eller ved fangst direkte fra atmosfæren. Et slikt knutepunkt kan også representere gylne muligheter for industrier hvis produkter avhenger eller kan nyttiggjøre seg av rent CO2.

– Det finnes mange næringer som benytter CO2 til å oppnå verdiskapende produkter eller redusere miljøpåvirkning, forklarer Haufe.

– Dette kan være alt fra jordbruk og matproduksjon, som for eksempel drivhus eller algeproduksjon, til karbonmineralisering i byggematerialer, bioteknologi eller utvikling av karbon-nanofiber. Alle slike industrier tror vi kan nyttiggjøre seg av å være etablert på en lokasjon med rikelig tilgang til rent CO2.

Kunst og industri: Inne på et industriområde i Energiparken er visjonen om en bærekraftig fremtid uttrykt gjennom et kunstverk av gatekunstner M.u.M. Foto: Marcelo Riffo

Ideelt for produksjon av hydrogen og ammoniakk

Energiparken har også flere gunstige fordeler med hensyn til plassering. Beliggenheten ligger omtrent 1500 meter unna prosessanlegget for gass på Kollsnes hvorfra to rørledninger med gass passerer gjennom Energiparken. Dette er ypperlig for hydrogenbasert energiproduksjon fra naturgass med karbonfangst – som ofte omtales som blått hydrogen eller blå ammoniakk.

Allerede i fjor ble det første hydrogenanlegget etablert i næringsparken. Det er et pilotanlegg som er verdens første av sitt slag da det har karbonfangst integrert i produksjonsprosessen. Som hydrogenprodusent står selskapet H2 Production, som er et datterselskap av CCB Energy, og teknologien er levert av ZEG. I februar i år ble det også signert en opsjonsavtale med danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), et verdensledende investorselskap innen klimavennlig industri, som har valgt ut Energiparken som en lokasjon for planlagt storetablering innen ren energiproduksjon med karbonfangst.

Sentral beliggenhet for distribusjon

Geografisk sett ligger Energiparken også hensiktsmessig plassert i Hjeltefjorden, som er hovedskipsleden for innseiling til Bergen. Beliggenheten er essensiell hvis man søker fremtidige brukere av hydrogenbaserte energibærere. For skip som skal bunkre vil det være en viktig faktor at lokasjonen ikke krever avvik fra den planlagte ruten, da dette er tidkrevende og kostbart. Avstanden er også kort til Ågotnes, som blir et enda viktigere trafikknutepunkt ved nyetableringen av Bergens godshavn.

En grønn hub i en industrivennlig kommune

Energiparken er definert som en av flere grønne huber av Grøn region Vestland, som er et omfattende kartleggingsarbeid gjennomført av Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

– Vi har et godt samarbeid med Vestland fylkeskommune og setter pris på støtten som gis til nettverkssamarbeid for klimavennlig næring og industri i området, sier Ronny Haufe.  

– Vi er også glade for å være etablert nettopp i Øygarden, som er en industrivennlig kommune som forstår viktigheten av bærekraftige og fremtidige, varige arbeidsplasser. Kommunen vår er rik på kompetanse innen olje- og gassnæringen, noe som vil gi stor verdi inn i nye grønne næringer. For oss i CCB Energy er lokalt samarbeid viktig, og selv med internasjonale industrietablerere tror vi etterspørsel etter lokale tjenester og produkter vil bli stor. Kunnskapsmessig og akademisk har vi også en regional styrke gjennom kunnskapsinstitusjonene i Bergen som vi samarbeider med.

Synergimuligheter

CCB Energy har store ambisjoner om å oppnå viktige synergier mellom industriaktørene som skal etablere seg i Energiparken.

– Vi tror at helhetlig tenkning er avgjørende for å oppnå gode synergier, og ønsker å finne løsninger hvor man kan dra nytte av overskuddsressurser til gjenbruk og oppsirkulering. I en større sammenheng kan man se på hvordan avfall fra én industri kan bli en ressurs for en annen, og dette er noe av det som kan gi de beste klimagevinstene, avslutter Haufe.

FAKTA

 CCB Energy eies 50/50 av Bernh Larsen Holding og Norsea Industrial Holding. Sistnevnte eies av Wilhelmsen New Energy.
 CCB Energy eier 1300 mål areal i Energiparken, sammen med Øygarden kommune.
 Energiparken er lokalisert på Blomøy, ved Hjeltefjorden, nord i Øygarden.

Les mer på ccbeh.com

Next article