Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Skal hjelpe de små og mellomstore bedriftene med digitalisering
Sponset

99 prosent av alle bedrifter i Norge er små og mellomstore, og teller under 100 ansatte. Felles for dem er at de har mindre ressurser til å digitalisere produksjonsprosessene sine enn de store. DigiFab-prosjektet skal hjelpe dem med dette.

Industrimeldingen som regjeringen presenterte i 2017 viste at de små og mellomstore bedriftene i Norge hadde betydelige utfordringer på veien mot Industri 4.0. På bakgrunn av meldingen ble Forskningsrådet bedt om å arrangere en workshop hvor man skulle finne frem til de beste ideene for hvordan disse utfordringene kunne møtes best mulig. Workshopen hadde 28 deltakere.

– Det er særlig ressurser som tid, penger og kunnskap det skorter på hos de små og mellomstore. Men i løpet av de tre dagene som møtene varte ble ideen om DigiFab født. Kort fortalt er DigiFab et konsept som skal hjelpe disse bedriftene slik at de lykkes med å gjennomføre den digitale reisen, sier Ingvild Jensen som er partner i Q3.

Organiseringen og oppbyggingen av DigiFab

– I prosjektet har vi med oss fire små produksjonsbedrifter og fire leverandører som blant annet er tilbydere av sensorer, software annen digital teknologi. I tillegg samarbeider vi med SINTEF Digital og SINTEF Manufacturing, samt med NTNU, OsloMet, Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo. Vi har to studenter som arbeider med masteroppgaven sin i tilknytning til DigiFab og flere andre som skriver prosjektoppgaver i tilknytning til prosjektet, sier Jensen.

avatar

Ingvild Jensen

Partnet i Q3

I DigiFab-prosjektet har de også definert hva de legger i Industri 4.0, og de har kommet frem til fem områder som beskriver hva som skal til for å kunne si at produksjonen er i tråd med 4.0. Den røde tråden i denne definisjonen er at i en heldigitalisert verden så må «alt henge sammen med alt». Definisjonen berører områder som strategi, forholdet til kunder og leverandører, men også selve  produksjonsprosessen, bruk av digitale tvillinger og smarte fabrikker.

– Vi har også laget to undersøkelser om digital modenhet for å avdekke mer om bedriftens status. Med sine ti spørsmål er den ene relativt enkel, mens den andre er mer dyptgående og baserer seg på intervjuer.

Digitale hjelpemidler også i selve prosjektet

Noe av konseptet med DigiFab er å tilby hjelp, men med minst mulig bruk av menneskelige ressurser som koster mye penger. I stedet satses det på digitale løsninger. For å avdekke forbedringsområder i produksjonen bruker de derfor mye sensorikk for å samle inn dataene, mens det er OsloMet og SINTEF Digital som lager dataanalysene.

– Dette er verdifulle data og en effektiv måte å arbeide på, ikke minst for bedriftene. De må kanskje sette av én dag for å få på plass nødvendig utstyr sammen med oss, men deretter kan jo dette utstyret samle data i flere måneder uten at bedriftene merker noe mer til det.

Omforente beslutninger tar bedriftene videre

Basert på analysene gjennomføres det en workshop med bedriften. Der skal alle nivåer, fra lærling til styreleder, være representert. Målsetningen er å finne konkrete løsninger på veien videre, og alle må være enige i hva de skal gjøre. Deretter lages det handlingsplaner som viser nødvendige tiltak og økonomiske konsekvenser, før den rette kompetansen blir satt på selve digitaliseringsarbeidet. De som er med i DigiFab-prosjektet får også bistand til å finne finansieringsløsninger slik at de kan bli 4.0-kompatible.

– På mange måter kan du si at vi ønsker at DigiFab skal være den smarte fastlegen som måler temperatur, stiller diagnose og henviser til spesialist, oppsummerer Jensen.

Se digifab.no for mer informasjon.

Av Tom Backe,[email protected]


Next article