Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Sensorene blir mindre, kommuniserer smartere og trenger ikke strøm
Fremtidens industri

Sensorene blir mindre, kommuniserer smartere og trenger ikke strøm

Digitalisert verden
Digitalisert verden
Foto: Getty Images

De tradisjonelle sensorene vi har brukt frem til i dag har gjerne trengt ekstern strømforsyning og vært store og klumpete. Dataene som sensorene registrerer har ofte blitt vist på displayer eller vært koblet til en pc der man kunne avlese dataene.

– I dag har utviklingen kommet en del lenger. Innenfor landbruket har vi for eksempel sensorer som går på batteri, er trådløse og overfører data via det gamle personsøkerbåndet en gang i timen slik at bonden til en hver tid har oversikt over verdiene fra sensorene, sier Frode Stensaa som er oppfinner og daglig leder i 7sense:

– Denne måten å gjøre det på vil nok bli brukt i fremtiden også, men både kommunikasjon og strømforsyning er i ferd med å bli vesentlig endret, fortsetter han.

avatar

Frode Stensaa

Oppfinner og daglig leder i 7sense

NB-IoT

– Sammen med Telia har vi vært de første i verden til å ta i bruk en ny teknologi som heter NB-IoT. Dette er en ny form for kommunikasjon og egner seg spesielt godt til å sende mindre datamengder som måleverdier fra sensorer over GSM-nettet. Med NB-IoT blir kommunikasjonen vesentlig forenklet. Sensoren kan plasseres hvor som helst hvis den har tilgang til et GSM-nett som

støtter NB-IoT. Vi arbeider også med å utvikle sensorer som hverken trenger batterier eller annen strømforsyning for å fungere, men som utnytter energien i de elektromagnetiske kraftfeltene som finnes nesten over alt. Da får vi sensorer som aldri trenger ettersyn og som kanskje kan kommunisere inneklimadata fra et bygg i hele byggets levetid.

– Teknologifremtiden byr på uante muligheter og sensorer blir en viktig del av den fremtiden, avslutter Stensaa.

, 

Next article