Home » Fremtidens industri » Norge er klare for industri 4.0
Fremtidens industri

Norge er klare for industri 4.0

Artificial intelligens
Artificial intelligens
NORGE 6.0: Norsk industri må samarbeide offensivt i tiden fremover hvis den skal henge med i det digitale skiftet. Foto: Getty Images

Industri 4.0 gir nye muligheter for Kongsberg Gruppen, som lenge har hatt en ledende markedsposisjon innen høyteknologiske løsninger til olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart.

Hvordan møter et stort konsern, med opp mot 8000 medarbeidere i 25 land, digitaliseringen?

På tvers av næringer

Kongsberg Digital ble etablert i juni 2016. Målet var å løfte tradisjonelle industrier inn i den fjerde industrielle revolusjonen og samtidig la andre og nye næringer dra nytte av etableringen. Det er nettopp det industri 4.0 handler om: innovasjon på tvers av næringer. Kongsberg Digital har lenge vært sterke på sensorteknologi, elektronikk, programvareutvikling og big data-prosessering, men skal også bli verdensledende på industriell programvare.

– Kongsberg Gruppens styrke er at vi har kompetanse på tvers av mange områder, noe som er en styrke når digitaliseringen er tverrindustriell. Vi har allerede etablert nye forretningsmodeller, sier administrerende direktør Hege Skryseth i Kongsberg Digital.

Digitalt og grønt skifte

De nye digitale forretningsmodellene skal være kostnadseffektive og gi et grønt skifte.

– Vi jobber med overgangen til smartere løsninger – nye typer kundegrensesnitt, nye smartere måter å jobbe og drifte hele nettet på. Kraftbransjen tilbyr for eksempel snart smarte målere i alle hjem, og vi ser muligheter for slike smarte målere i alle industrier: De fanger enorme mengder data som kan effektivisere drift og planlegging og la bedriftene utvikle kundetjenester på et helt nytt nivå, sier hun.

Digitaliseringen treffer alle næringer og er grunnlaget for Norges fremtidige konkurransekraft. Bruk av algoritmer, roboter og big data-analyser vil i løpet av de neste ti årene endre ikke bare bedriftene, men hele samfunnsutviklingen.

– Kongsberg har satellitter i verdensrommet og utstyr med avansert sensorikk på havbunnen. Evnen til å samle inn og gjenbruke data fra skipstrafikk og undervannsroboter vil verdiøke og endre verdikjeder i maritim sektor. Digitalt kan vi i dag for eksempel planlegge reiserute og drivstofforbruk for et skip og i samme øyeblikk utvide søket og få opplysninger om hele flåten i sanntid. Det er enorme mengder data som kan utnyttes med et mulighetsrom som stadig blir både bredere og dypere, sier SVP Digital Platform and Analytics, Jørn Seglem.

Kongsberg lanserer snart sin egen digitale plattform som vil muliggjøre ny innsikt basert på enorme mengder data. Plattformen blir åpen og fleksibel, og tar utgangspunkt i Kongsbergs strategi rundt delingsøkonomien – å bygge opp under et innovasjonsdrevet økosystem der man deler innsikt og kompetanse, uavhengig av om denne er utviklet av Kongsberg, kunder eller partnere

Norge 6.0

Kongsberg Digital samler ikke bare de digitale kreftene i konsernet. Det er også en viktig drivkraft i teknologimiljøet i Norge.

– Vi er helt avhengige av våre om lag 2000 underleverandører i Norge. Det er klart at innovasjonsgraden i vårt underleverandørapparat også er helt avgjørende for oss, for at vi skal evne å ligge langt fremme teknologisk. Vi har derfor stjålet idéen fra Toppidrettssenteret og bidratt tungt til etableringen av toppindustrisenteret Digital Norway, som samler krefter på tvers av akademia, forskning og næringsliv. Toppindustrisenteret skaper sterkere koblinger på tvers av norsk næringsliv og utdanning og lar små og mellomstore bedrifter utveksle kompetanse. Slik blir industrien mer konkurransedyktig, sier Skryseth.

Norsk industri må samarbeide offensivt i tiden fremover hvis den skal henge med i det digitale skiftet.

– Det handler om at vi er svært digitale i Norge allerede, og den norske modellen med tillit og kort avstand mellom fagarbeidere og ledere gir oss et kjempefortrinn innen produksjon og innovasjon. Samtidig har vi i Norge allerede høy kompetanse på havet, både innen fiskeri, skipsfart, olje og gass, sier hun.

, 

Neste artikkel