Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Hvordan bidrar 5G i fremtidens industri?
digitalisering

Hvordan bidrar 5G i fremtidens industri?

Fremtidsrettet illustrasjon
Fremtidsrettet illustrasjon
En driver i digital transformasjon. – Kort sagt vil 5G endre vår digitale fremtid, sier Patrick Waldemar i Telenor ASA. Foto: Getty Images
avatar

Patrick Waldemar

Doktoringeniør og forskningssjef teknologi, Telenor ASA

I november 2018 åpnet Telenor Skandinavias første 5G-pilot på Kongsberg, og i februar 2019 annonserte de utvidede 5G piloter i Norge og i Danmark. Globalt ser man et kappløp hvor stadig flere byer blir testsenteret for 5G, og både leverandører av utstyr, ulike industrisektorer og telecom deltar i testene.

Utviklingen av mobile nettverk har gitt oss nye generasjoner omtrent hvert tiende år siden analogt NMT (1G) kom i 1981, 2G i 1992, 3G i 2001 og 4G i 2010. Kommersielle 5G-tjenester vil komme rundt 2020.

5G vil gi oss to hovedtyper kommunikasjonsløsninger: Den første gir oss et mobilt bredbåndsnettverk med høyere kapasitet og forbedrede brukeropplevelser. Den andre hovedtypen gir et 5G-nettverk som vil muliggjøre spesielle nettløsninger for mange forskjellige formål med ulike krav til funksjonalitet. Den store forskjellen mellom 5G-nettverket og tidligere generasjoner er altså at 5G er designet for å tilby nettverk og tjenester til ulike industri- og samfunnsdrevne utstyrsenheter, i tillegg til tjenester og nettverk til smarttelefonen.

Den perfekte stormen

Den nye teknologien åpner også for at man kan «skivedele» nettet i dedikerte og skjermede nett for utvalgte funksjoner og sektorer. Denne egenskapen er spesielt viktig innen for eksempel automatisering av industrifasiliteter og vil gjøre det mulig å sikre løsninger med et stort antall sensorer, lave forsinkelser og dedikert kapasitet der dette er nødvendig.

Kombinasjonen av 5G, sensorer, også kalt tingenes internett (IoT), og avanserte analysemetoder som utnytter kunstig intelligens (AI) vil drive digitaliseringen i fremtidens industri. Vi kaller denne kombinasjonen for den perfekte stormen. Følgende skjer: IoT synliggjør den fysiske verden og samler inn data. 5G transporter data og informasjon, mens avanserte analysemetoder som utnytter kunstig intelligens gir mulighet for mer effektive løsninger.

5G PPP sitt White Paper beskrives det hvordan 5G bidrar til fremtidens fabrikker. Her pekes det på fem ulike scenarier for hvordan 5G, IoT og AI endrer fremtidens produksjon:

  1. Tidskritisk produksjon som muliggjør bedre prosesskontroll, økt effektivitet, økt sikkerhet og gjør det lettere for de som jobber der.
  2. Produksjon som ikke er tidskritisk. Fleksibiliteten økes og lagerbeholdningen kan reduseres ved å benytte mer og bedre informasjon om status på verdikjede, produksjon og produkter.
  3. Fjernstyrt vedlikehold og kontroll. Informasjon fra eksisterende produkter brukes til å øke kvaliteten på kommende produkter eller senke kostnadene i produksjon fordi man har bedre kontroll og mer informasjon.
  4. Dedikerte nettverk til egen produksjon og/eller partnere. Dette gir bedre og sikrere kommunikasjon og informasjonsflyt i fabrikken og/eller mellom aktørene i verdikjeden.
  5. Nett-tilkoblede produkter muliggjør innsamling av data og analyser som gjør fabrikken mer effektiv ved å utnytte kunnskap om produktene gjennom deres levetid.

Mange innovasjonsmuligheter

Det oppstår mange innovasjonsmuligheter i skjæringspunktet mellom mobil teknologi og fremtidens industri. Her vil det være muligheter for oppstartsselskaper, etablerte aktører og forskningsinstitusjoner. Telenor leder et pan-Europeisk forsknings- og innovasjonsprosjekt på vegne av EU, 5G-VINNI, der alternative 5G-løsninger undersøkes og testes for flere industrivertikaler. I dette innovasjonsarbeidet er det viktig å forstå behovene til de ulike industriene slik at gode løsninger kan tas fram med tilhørende forretningsmodeller som balanserer risiko og gevinster, og på den måten sikrer langsiktige og kostnadseffektive løsninger. Dette krever tett samarbeid mellom de ulike partene.

5G forventes å være en driver i den digitale transformasjonen til fremtidens IKT-samfunn. Vi vil ha sensor- og kommunikasjonsløsninger for smarte byer, autonome transportløsninger og nødnett. I tillegg vil 5G bidra til automatisering og effektivisering av fremtidens industri. Vi som forbrukere vil oppleve nye og forbedrede digitale tjenester på våre smarttelefoner levert over 5G. Kort sagt, 5G vil endre vår digitale fremtid.

Av Patrick Waldemar, Dr.ing. og forskningssjef Teknologi i Telenor ASA

Next article