Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Sett penger på fremtiden
Sponset

Svanemerkede investeringsfond viser vei til de investeringsobjektene som kan dokumentere gode resultater på miljø, og som ligger i front når det gjelder å tilpasse seg overgangen til en økonomi som opererer innenfor naturens tålegrenser.  

Det er usikre tider. Som om ikke miljøproblemene gav oss tilstrekkelig store utfordringer, truer nå også Corona-viruset folkehelsen verden over og sender sjokkbølger inn over verdensøkonomien og finansmarkedene. Hvor går veien videre? Hva skal vi satse på?

Et svanemerket fond lever opp til krav som øker investeringene i selskaper med gode prestasjoner på bærekraft, og som tar sikte på å øke finansbransjens synlighet og engasjement i bærekraftspørsmål gjennom transparens og dialog med investorer.  Helt konkret stilles krav til hvilke selskap og bransjer det kan investere i, og hvilke som ikke er bærekraftige nok. I dag har mange fond en begrensning når det gjelder selskaper som utvinner kull. Svanemerket går et skritt lenger og utelukker også olje og gass. Fondet kan heller ikke investere i tobakk, uran eller våpen.

Fondet må videre være forvaltet på en åpen måte, og ta sikte på å påvirke selskapene det har investert i til å bli enda mer bærekraftige. Fondet skal gjøre en grundig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene. Forvalteren må også informere om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som er i fondet, og gi ut en årsrapport om fondets bærekraftsarbeid.

110 milliarder NOK i svanemerkede fond

I Norge har både private sparere og selskaper vist stor interesse for å investere i svanemerkede fond. I alt finnes det nå 33 like fond på det nordiske markedet. Samlet sett forvalter de en kapital på 110 milliarder norske kroner. Sverige, som er et mye mer modent fondsmarked, har 20 svanemerkede fond, her i Norge selges det nå 13 svanemerkede fond, mens Danmark kan skilte med åtte og Finland med ni.

Investér i nordiske bærekraftsvinnere

Siste skudd på stammen av Svanemerkede fond kommer fra det norske fondsselskapet CARN, med deres aksjefond CARN Long Short. CARN spesialiserer seg på investeringer i nordiske selskaper som har høye ambisjoner når det gjelder å bidra til FNs bærekraftsmål.

CARN har utviklet et helt eget rammeverk der både FNs bærekraftsmål og tradisjonelle analyser av miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) er viktige faktorer for hva fondet skal investere i.

– Interessen for å investere i bærekraft er stigende, både blant store investorer og småsparere. Dette er et innovativt og spennende fondsprodukt der FNs bærekraftsmål og Svanemerkets strenge kriterier spiller sammen på en måte vi ikke har sett før, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket, Anne-Grethe Henriksen.

– Tradisjonelt har etiske investeringer gjerne blitt sett på som investeringer med økt risiko og mindre avkastning. Nå mener vi det er motsatt. Nå er det forvaltere som ikke tar med seg bærekraftperspektivet i investeringsanalysen som tar den største risikoen, sier Christer Bjørndal, daglig leder i CARN Capital.

Et svanemerket fond skal:

 • Ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske
 • Gjøre en skikkelig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene
 • Fortelle om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som finnes i fondet, og hvert år rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft
 • Investere minst 50 prosent av kapitalen i selskaper som arbeider bra med bærekraft

13 svanemerkede fond på det norske markedet

 • CARN Long Short
 • Didner & Gerge Global
 • Handelsbanken Bærekraftig energi
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
 • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II
 • KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar
 • KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar
 • KLP Obligasjon Mer Samfunnsansvar
 • Pareto Global Corporate Bond
 • SEB Sustainability Fund Sweden
 • Tundra Sustainability Frontier Fund
 • Xact Norden
 • Xact Sverige

Av Anne-Grethe Henriksen og Gro-Ellen Linnås

Next article