Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Havvind er Norges åpenbare neste havindustri
Havvind

Havvind er Norges åpenbare neste havindustri

Sponset av:
Foto: Pexels
Sponset av:
Foto: Pexels

Norge har en stolt industriell historie til havs. Havvind er det neste steget.

Norge har mange grunner til å satse på havvind. Det åpenbare er at vi trenger kraften til eksisterende og ny industri, arbeidsplasser, oppnåelse av klimamål og reduksjon av strømpriser. Et ikke like mye kommunisert poeng er hvordan det passer inn som en naturlig utvikling av den norske petromaritime leverandørindustrien.

Åslaug Marie Haga

Administrerende direktør, Fornybar Norge

Fundamentet for fremtidens industri

Med et uovertruffent potensial langs vår langstrakte kyst, representerer nemlig norsk havvind ikke bare en løsning på klimakrisen, men også fundamentet for fremtidens industri. Norge har en enestående mulighet til å bli en global leder innenfor havvind, en sektor som kan generere tusenvis av grønne arbeidsplasser, gi energisikkerhet, og bidra til å nå nasjonale og internasjonale klimamål.

De vel 150 000 ansatte som jobber i oljebransjen vil gradvis ha behov for nye jobber gjennom de kommende tiår. Da må Norge ha noe å tilby. Hvis vi skal holde oss i kategorien stor energiinfrastruktur til havs, er det bare ett åpenbart alternativ. Mange oljeleverandører har allerede begynt omstillingen. Det er eksempler på leverandører som tidligere utelukkende leverte til olje og gass, som nå har over halvparten av ordrebøkene sine fulle av fornybarprosjekter. Så vi er faktisk allerede godt i gang. Havvind er vår største fornybare eksportindustri, og vi eksporterte for 27 milliarder kroner i 2023 – noe som er en markedsandel på 10 prosent globalt.

Norge som energinasjon

Med vår kompetanse fra petroleum offshore, vår leverandørindustri, våre mange verft og havner, og vår erfaring med fornybar energiproduksjon, burde vi sikte mye høyere, særlig med tanke på å posisjonere oss innen flytende havvind. Havvind er det som kan utvikle Norge som energinasjon versjon 3.0, på skuldrene av vannkraften og oljen. Men da må vi investere i startfasen, slik vi har gjort mange ganger før – til gode for samfunnet frem i tid.

Det innebærer at staten må ta en kostnad i forkant. Franskmennene har satt av 4,12 milliarder euro, nesten 47 milliarder norske kroner, til to flytende prosjekter på mellom 230-280 MW. Norge er ikke alene om å ville få denne industrien opp i forkant, for så å kunne høste fruktene i etterkant. All erfaring tilsier at det vil lønne seg på lang sikt.

Selv om det er mange skjær i sjøen for havvindutviklerne i skrivende stund, har vi ingen grunn til å tro at kostnadene ikke vil falle etter hvert som verdikjedene får satt seg, skala utvides og læring skjer. Slik det har skjedd på landvind og solkraft før.

Verdiskapning og økonomisk vekst

Ved å utvikle en hjemlig industri rundt havvind, fra produksjon av hele eller deler av turbiner til vedlikehold og tjenesteyting, kan Norge sikre at verdiskapingen og de økonomiske fordelene blir i landet. Dette vil bidra til økonomisk vekst, innovasjon, og sikre Norges posisjon som en foregangsnasjon innenfor fornybar energi. Og Norge AS vil få rikelig igjen på avkastningen av det som satses i industriens startfase.

I lys av den globale klimakrisen og behovet for ren energi, er det riktig av Norge å nå satse helhjertet på havvind. Men vi skal også gjøre det for vår egen del. Det er arbeidsplasser å skape og penger å tjene. Som en nasjon med rike naturressurser, teknologisk ekspertise og en historie preget av nyskaping, står vi foran muligheten til igjen å lede an i et nytt industrikapittel. For fremtidens industri, og for kommende generasjoner, er havvindsatsingen det åpenbare neste steget i utviklingen av Norge som en maritim industrinasjon.

FAKTA

Vi jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.

Les mer på fornybarnorge.no

Next article