Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Slik kan rederiene spare millioner, øke sikkerheten og bidra til reduksjon av avfall
Sponset

Saga Subsea er en av Europas største leverandører av MRT-tjenester til offshore og maritim industri. Fra kontorene i Norge og Las Palmas, kan de sende utstyr og personell over hele verden for å utføre regelmessige inspeksjoner av ståltau av alle typer.

– Et veldig fåtall bedrifter har drevet med dette i Europa på fartøy, og aldri i så stor skala så vidt vi vet, forteller Einar Tollaksvik, Managing Director i Saga Subsea, og legger til at dette ikke bare er en forretningsmessig fordel, men en stor verdiøkning for kunden.

Tilbyr fullstendig tilstandsrapport

Saga Subsea tilbyr en rekke tjenester som blant annet mobilisering og teknisk støtte til offshore-fartøyer, salg og utleie av undervannsutstyr samt Obs. ROV-tjenester. De tilbyr også vedlikehold og reparasjon av undervannsutstyr, men det som er i vinden nå, er MRT-inspeksjon av kabler, for å kunne avdekke forventet levetid, eller oppdage slitasje tidlig.

– Tidligere var den vanligste metoden å kun kappe av en vaier i ny og ne, og undersøke tilstanden rundt kappområdet samt å foreta en destruksjonstest. Det vil si, slite den, til den ryker. Denne måten sikret kun undersøkelse av noen deler av vaieren, mens vi, med vår metode kan gi en full rapport av hele vaieren, sier Tollaksvik

Metoden Tollaksvik snakker om går ut på å frakte maskiner ut til kundene, montere en magnetisk klemme rundt vaierne og ta et magnetisk «røntgenbilde» eller gjennomlysning av vaieren. Slik får du en fullstendig tilstandsrapport som sier noe om hvordan hele vaieren ser ut og om den kan leve én til to år til, eller bør skiftes i nærmeste fremtid.

– Når det kuttes 100 meter jevnt og trutt for å undersøke vaieren, eller man eventuelt destruerer den i redsel for at den ikke tåler påkjenninger, blir dette en stor kostnad for rederiene. Pris på en vaier, avhengig av tykkelse kan variere mellom én til ti millioner. Vår visjon er å gi en verdi til våre kunder, ikke bare kostnader, forteller Tollaksvik.

Added value

Selskapet på rundt 30 ansatte, har vært Gasellebedrift tre år på rad (2017, 2018 og 2019), to av disse årene som Gasellevinner og blitt nominert til Rystad Energy-prisen i 2017. 

Virksomheten har kontorer i Haugesund og i Las Palmas noe som gir en forenklet logistikk og enkelhet for kunder i hele verden. Tollaksvik forteller at den neste destinasjonen for MRT-inspeksjon er Kongo, og at flere og flere oppdager denne muligheten for inspeksjon.

– Det er viktig at olje- og energiselskapene får opp øynene i henhold til sikkerhetsaspektet, men også med tanke på FNs bærekraftmål. Dette er en added value, som kan føres direkte til kundens verdikjede og det vil gi en positiv balanse i henhold til bærekraftsmålene, forklarer Tollaksvik. En vaier er ofte full av olje og gris og er ikke laget for 100  prosent gjenvinning, forteller han videre. Ved å beholde vaieren i én til to år til, sparer rederiet penger, samtidig som de er med på å redusere avfall.

Høye krav til sikkerhet

MRT-inspeksjon har ikke vært så vanlig innenfor offshore, men er godt kjent fra testing av for eksempel bruvaiere og skianlegg i alpene, hvor det er stilt høye krav til sikkerhet. Men få bedrifter har tatt prinsippet til fartøy. Saga Subsea besitter en av de største maskinparkene innenfor dette segmentet i hele Europa og tilbyr også utleie av utstyr.

– Nå sertifiserer vi flere ansatte for å kunne foreta slike inspeksjoner, så ta gjerne kontakt med våre to spesialister innenfor området, John Stener Fagerland og Espen Lindvik, dersom dette skulle være av interesse, avslutter Einar Tollaksvik.

Av Cathrine Naglestad

Next article