Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Sensorteknologi kan erstatte manuell inspeksjon til havs
Sponset

Vedlikehold av maritime installasjoner, som vindturbiner, plattformer og oppdrettsanlegg, kan være både komplisert og kostbart. Nå kan det avløses av avansert sensorikk.

Strukturer til havs utsettes for tøffe forhold og dynamiske belastninger, som krever nøyaktig stress- og utmattings-overvåkning. Light Structures har utviklet SENSFIB for å revolusjonere maritimt vedlikehold.

– SENSFIB er basert på avansert fiberoptisk sensorikk, designet for å måle stress, belastning og andre kritiske parametere i sanntid, og gir kontinuerlige og nøyaktige data om den strukturelle integriteten til maritime installasjoner, forklarer selskapets CEO Niklas Hallgren.

Niklas Hallgren 

CEO, Light Structures 

Kan hindre katastrofale feil

– Kjernen i systemet ligger i sensorene for fibergitter, innebygd i fiberoptiske kabler, som reflekterer visse bølgelengder av lys. Når strukturen opplever stress eller belastning, endres den reflekterte bølgelengden, slik at vi kan måle kreftene med høy presisjon.

Slik overvåkning er avgjørende for å hindre katastrofale feil som kan få alvorlige konsekvenser. Skip og maritime strukturer opererer i tøffe miljøer, utsatt for konstant belastning, som kan medføre materialtretthet og strukturell svikt uten riktig overvåkning.

– Tradisjonelle metoder betinger ofte periodiske inspeksjoner, som kanskje ikke oppdager problemer i tide. Det er her SENSFIB utgjør en kritisk forskjell, sier Hallgren.

Store besparelser

– De økonomiske besparelsene er betydelige, spesielt sammenlignet med manuell metodikk. De skyldes flere viktige fordeler med tilstands-basert vedlikehold, muliggjort av nøyaktig og kontinuerlig strukturell helseovervåking. De tradisjonelle metodene avhenger av planlagte inspeksjoner og vedlikeholds-aktiviteter, ofte basert på faste intervaller, uavhengig av konstruksjonens faktiske tilstand. Det kan gi mye unødvendig vedlikehold og nedetid.

SENSFIBs nøyaktige sanntids-data gjør at vedlikehold heller kan utføres på basis av faktiske forhold. Teknologien er sertifisert av American Bureau of Shipping, med en SMART Structural Health Monitoring-notasjon.

– Det er en betydelig godkjenning, som posisjonerer SENSFIB som en levedyktig løsning for integrering i et bredere digitalt og/eller skybasert nettverk, forteller Hallgren.

– SENSFIB forbedrer hybride digitale tvillinger ved å gi høykvalitets sanntids-data om den strukturelle helsen til maritime eiendeler. De er avgjørende for å oppdatere den digitale tvillingen, slik at den nøyaktig gjenspeiler tilstanden til eiendelen. Med detaljerte data kan hybride digitale tvillinger informere mer presist prediktivt vedlikehold. Besparelsene gir seg selv, avslutter Light Structures-sjefen.

Av Jarle Petterson

Next article