Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » ScanSense vil innta lederrolle i det grønne skiftet
Sponset

ScanSense utvikler og produserer sensorer. Bedriften har all sin virksomhet i Norge, men har likefullt store internasjonale kunder. De ansatte er klare for det grønne skiftet.

Det som er unikt med ScanSense er at all produksjon foregår i Norge. De har egne ingeniører som utvikler og produserer selv både i Åsgårdstrand og på Vear utenfor Tønsberg.

– Vi vil gjerne være en del av det grønne skiftet, sier Inga Daler, CEO i selskapet siden 2021.

Inga Daler

CEO, ScanSense 

– Vi startet å levere sensorer til flytende havvindprosjekter allerede for ti år siden og kan levere til prosjekter for både flytende eller bunnfast havvind. Vi vil likevel levere i mange år til konvensjonell energi, der Norge har lavest karbonavtrykk av alle oljeproduserende land, sier Stein Olav Skarbø, som er Chief Business Development & Customer Success Officer, også ansatt i selskapet siden 2021.

Stein Olav Skarbø 

Chief Business Development & Customer Success Officer, ScanSense 

Leverer to hovedtyper

En sensor er en komponent som mottar et signal eller stimulering – og som svarer med et elektrisk signal som kan leses av en observatør eller et annet instrument. Det er helt avgjørende at sensorer vi omgir oss med tåler svingninger i temperatur, trykk og andre ytre påvirkninger. Gjør den ikke det kan sensoren feile og bidra til farlige situasjoner. 

ScanSense leverer i hovedsak to typer sensorer: trykk- og lastsensorer. Trykksensorer måler trykk i luft, gasser, oljer og vann. Firmaets andre hovedtype, som er den mest populære, er i stand til å måle vekt- og strekkrefter nøyaktig. Lastsensorer er allsidige og brukes blant annet for å overvåke laster i maritim virksomhet.

Stor omsetningsvekst

ScanSense har eksistert siden 1980-tallet i ulike former. Nye ScanSense ble etablert i 2021 som selvstendig selskap og har nå omkring 50 ansatte. En ny ledergruppe ble etablert og mange nyansatte med stor kompetanse på fagfeltet har styrket det allerede sterke fagmiljøet.

Omsetningsveksten har vært på formidable 209 prosent fra 2018 til 2023. Kundene er både norske og internasjonale bedrifter, mens 90 prosent går til eksport. De leverer i dag blant annet sensorer til olje- og gassindustrien og til de fleste aktiviteter til havs. I tillegg til flere anlegg ved havet. Ved, på og i havet, altså.

Langvarig design-life

– Vi leverer sensorer til både energiproduksjon, akvakultur og prosessindustri. Komponentene må virke og aldri feile. Det kan være direkte livsfarlig, sier Skarbø.

Inga Daler utfyller:

– Vi leverer sensorer til tøffe miljøer. Sensorene må tåle å stå på havbunnen i flere tiår. Vi deler ressursene mellom havvind, akvakultur og energi/maritimt, sier Daler.

– Noen av våre sensorer har stått på havbunnen i 30-40 år allerede, men de skal jevnlig hentes opp for sjekk. Alle våre sensorer kvalitetssikres av norske og internasjonale organer, sier Skarbø.

Utenlandske giganter ser til Norge

Han er stolt av å jobbe i et firma som utvikler og produserer i Norge.

– Våre utenlandske kunder, som er flere svært store selskaper, registrerer at vi vi er gode på det vi driver med. Vi er genuint opptatt av kvalitet og får mange solide tilbakemeldinger fra kundene på betydningen av det, sier Skarbø.

Inga Daler utfyller:

– Det er viktig at vi holder til i Norge i forhold til både vårt samfunnsansvar og at vi samtidig er med på å videreutvikle og omstille norsk industri. Grunnen er at vi leverer til mange utenlandske kunder er at våre sensorer er pålitelige, som sikrer stabil drift for kundenes kunder. I tillegg har vi svært mange kompetente mennesker ansatt både i R&D, produksjonen og på service mot kundene våre, sier Daler.

Hun forteller at det er kommet mange nyansatte siden hun startet i 2021.

– Når bedriften vokser, trenger vi dyktige folk. Det er hentet inn flere utrolig dyktige og kvalitetsbevisste mennesker i alle ledd. Vi har også stort fokus på opplæring av våre mange nyansatte, sier Inga Daler.

Av Torbjørn Andersen

Next article