Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Norsk leverandørindustri kan lede an i havvindracet
Havvind

Norsk leverandørindustri kan lede an i havvindracet

Et mangfold av norske aktører kaster seg inn i industrien. Foto: Øyvind Gravås/Equinor.

Når Norge nå girer opp på havvind, bygger vi samtidig opp en ny stor leverandørindustri.

– På grunn av kompetansen vi har fra mange år med teknologiutvikling for olje og gass-sektoren, er vi langt fremme på flytende havvind, forklarer Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind.

Den norske havvindsektoren har vokst voldsomt de siste årene. Et mangfold av norske aktører kaster seg inn i industrien, enten som utviklere av havvindparker eller som leverandøren av tjenester.

– Havvind handler om mer enn bare vindturbinen du ser. Det er en stor leverandørindustri her, alt fra solide rederier til ferske tech-selskaper. Dette er en satsing som gir mange ringer i vann og som allerede skaper nye arbeidsplasser over hele landet, sier Nesse.

Arvid Nesse

Leder i Norwegian Offshore Wind

To planlagte havvindparker

I 2020 åpnet regjeringen Solberg for utbygging av to havvindparker i Norge. Sørlige Nordsjø II blir et felt med bunnfaste havvindmøller, mens Utsira Nord blir en av verdens første flytende storskala havvindparker.

– Disse to prosjektene blir helt avgjørende når vi skal bygge opp et solid hjemmemarked. For både leverandørkjeden og utviklere er det viktig at vi lykkes hjemme. Det vil styrke oss i den internasjonale konkurransen om eksportandeler, sier Nesse.

Havvindklyngen mener Norge innen 2050 bør ha et mål om å produsere 30 GW havvind. Til sammenlikning er EUs samlede mål 300 GW. En rapport fra Menon Economics slår fast at Norge kan ta hele 20 prosent av det globale flytende havvindmarkedet.

– Men det fordrer at vi får opp farten, og også våger å tenke stort, sier Nesse, og utdyper:

– På Utsira Nord ved kysten av Rogaland er det åpnet for å bygge ut tre områder på 500 MW hver. Potensialet i det avsatte området er mye større! Vi mener det må åpnes for ytterlige to områder med 500 MW hver. Det vil sikre et mangfold av aktører og prosjekter.

Nylig ga Skottland tilsagn til et kjempeprosjekt i Nordsjøen som får en kapasitet på hele 25 GW.

– Det er også flere land som puster oss i nakken, advarer Nesse.

Norge har viktige fortrinn

For å sikre at ny teknologi er driftssikker er testing helt essensielt. På Marin Energi Testsenter (METCentre) utenfor Karmøy står blant andre verdens første flytende havvindmølle. To turbiner produserer kraft til det norske strømnettet, og flere aktører skal teste sin teknologi her.

– Vi er verdensledende på testing. Det gir oss også fortrinn innen eksport, og ikke minst er det viktig for å forske på hvordan turbinene påvirker marint liv og fugler, sier Nesse.

I tillegg er det dypt vann langs norskekysten, noe som gjør norske havner og verft egnet for produksjon og transport av flytende havvind.

– I Norge har vi også et lavt konfliktnivå, og aktører med ulike interesser på havet har en god tone for å sikre sameksistens, sier Nesse.

Tekst: Norwegian Offshore Wind Cluster

Next article