Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Fremtiden for offshoreskip er hybrid
Sponset

Nå som det er klart at havvind kommer til å spille en sentral rolle i den norske fornybar-satsingen, vil en naturlig konsekvens bli at også kravene til bærekraftige fartøy på sokkelen skjerpes, og nå kommer hybridene.

SEAM AS på Karmøy er en ledende leverandør av lav- og nullutslipps-løsninger til skipsfarten, og er svært godt posisjonert for å levere løsninger til disse skipene. Selskapets mål er å utvikle og levere de mest effektive kraft- og automasjonssystemene, som legger til rette for overgangen til, og en fremtid med, ren energi.

– De viktigste aspektene er trygghet og driftssikkerhet, det er dette rederiene fokuserer på når de velger slike systemer til fartøyene, forklarer COO i SEAM, Otto Koch.

Otto Koch 

COO, SEAM 

Optimaliserer energiforbruket

–Havvind-fartøy, som installasjons- og vedlikeholdsskip, opererer i avsidesliggende og tøffe miljøer, der pålitelige kraft- og automasjonssystemer er avgjørende. Selv den minste systemfeil kan føre til betydelige driftsforsinkelser og økte kostnader, og i verste fall føre til skader på mannskap og utstyr.

Avanserte automasjonssystemer kan optimalisere energiforbruket, ved å justere kraftfordelingen i sanntid, basert på driftskrav.

– I SEAM jobber vi med utprøvde komponenter og systemer, som tilrettelegger for både driftssikkerhet, blant annet gjennom redundans, med flere energikilder ombord, og for videre utvikling, fortsetter Koch.

– Vi hjelper kundene med å ta valgene som tilrettelegger for en trygg overgang til fremtidens teknologi. Derfor bruker vi mye tid på FoU og studier rundt CB (Closed bus-tie) og DP (Dynamic Positioning) for offshore-operasjoner.

Ifølge SEAM-CTO Pål G. Eide er selskapet kommet langt i utviklingen av hybride løsninger for fartøy som skal ut i krevende offshore-operasjoner:

– Vi har levert hybride løsninger til rundt 20 supplyskip, konstruksjonsfartøy og offshore vind, deriblant et batterisystem til Eidesviks «Viking Wind Power», sier han.

Pål G. Eide 

CTO, SEAM 

– Fordelene med hybride systemer er nokså kjent hos rederiene i dag. Ett eksempel, satt i en havvind-kontekst, er besparelsene skipseier får med batteriinstallasjon for DP-operasjoner, men kunsten er å sette sammen systemer som gir trygghet og driftsikkerhet, samtidig som det er forberedt på den fremtidige teknologiutviklingen.

SEAM jobber med utprøvde komponenter og systemer, som tilrettelegger for både driftssikkerhet, blant annet gjennom redundans, med flere energikilder ombord, og for videre utvikling. Illustasjon: SEAM

Løsninger for flere fartøystyper

Nå er imidlertid ikke offshoreskip alene om å få løsninger fra SEAM. Selskapet har også levert hybridløsninger til andre deler av skipsfarten.

– Vi har opparbeidet oss ganske god erfaring med utvikling av løsninger til flere skipssegmenter. Dette er noe vi har holdt på med lenge, så vi er blitt en samarbeidspartner kundene våre kan stole og støtte seg på – spesielt for rederiene som ser langt frem, og som ønsker å sikre dagens investeringer for fremtiden, forklarer Otto Koch.

– Vi har levert til over 70 fartøy, mange av dem hybride løsninger. Med gjennomsnittstall kalkulert av våre egne ingeniører, sett i sammenheng med CO₂-tall fra EU, estimerer vi at vi, i nært samarbeid med kundene, har bidratt til en reduksjon på over 220 000 tonn CO₂.

SEAMs filosofi er å være en faglig støttespiller for rederiene, ved å vite hva som er tilgjengelig i dag og hva de forventer blir tilgjengelig i morgen.

– Ikke minst utvikler og integrerer vi systemer som tillater integrasjon av ny teknologi på et senere tidspunkt, slik at kundene våre er mest mulig forberedt på de nye kravene som kommer fra myndigheter og kunder, og som krever ny teknologi og nye løsninger, sier Koch, og tilføyer:

– Det kan være alternative energikilder, grad av autonomi, så vel som dataløsninger for flåtestyring og vedlikehold. Et helhetlig, fleksibelt og fremtidsrettet system, utviklet og integrert av eksperter, med COTS-komponenter (commercial-off-the-shelf) og tilgang på 24/7 service, mener vi gir kundene det beste utgangspunktet for økt effektivitet, sikkerhet og besparelser.

Av Jarle Petterson

Next article