Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Avkarboniserer skipsfarten med ammoniakk
Fremtidens havrom

Avkarboniserer skipsfarten med ammoniakk

Daglig leder Christian W. Berg i Amogy Norway og daglig leder Willie Wågen i katapultsenteret Sustainable Energy jobber sammen for å gjøre den maritime næringen utslippsfri. Foto: Sustainable Energy

Energy House (SENC) på Stord i Sunnhordland er en verdensledende testfasilitet for nye energiløsninger til maritim sektor. Her testes en reaktor med en amerikansk løsning som omdanner ammoniakk til hydrogen som kan brukes i brenselceller.

Det var fire PhD graduates ved amerikanske Massachusetts Institute of Technology (MIT) som kom opp med idéen, som kan bli en viktig løsning for maritime fraktefartøy i en avkarbonisert fremtid til havs.

I 2020 stiftet kvartetten selskapet Amogy og hentet inn kapital fra kjente investorer som SK Innovation, AP Ventures, Amazons Climate Pledge Fund og Saudi Aramco Energy Ventures. Testfasiliteter skulle de imidlertid finne et godt stykke unna USA, nærmere bestemt hos Sustainable Energy på Stord. Katapultsenteret er en del av ordningen Norsk katapult, som forvaltes av Siva – Selskapet for industrivekst.

Fasiliteter, logistikk og kompetanse

– Vi tilbyr et unikt senter for utvikling og testing av hydrogen- og ammoniakkteknologi. Ingen andre i verden kan tilby fasiliteter, logistikk og kompetanse på samme sted, sier daglig leder Willie Wågen i Sustainable Energy.

Amogys forretningsidé sender drivstoff gjennom en mobil ammoniakk-reaktor. Crackeren (se faktaboks) henter ut hydrogen fra drivstoffet og sender det videre til en brenselcelle. Det startet i det små med droner (5 kW), og fortsatte med traktorer (100 kW) og lastebiler (300 kW). For å ta det neste steget, 1 MW til havs, måtte Amogy se til Norge.

– Internasjonale teknologiselskaper som Amogy er viktig for å utvikle norske verdikjeder. Det skapes norske arbeidsplasser ved etablering av en norsk avdeling, de utfordrer norske underleverandører og partnere, og det videreutvikler servicetilbydere, sier Wågen.

Amogy Norway, med hovedkontor i Stavanger, ble etablert i september 2022. Tidligere Yara-direktør Christian W. Berg ble hentet inn for å styre skuta.

Det beste fra to verdener

– Det mest spennende med Amogy er at de har tatt det beste fra to verdener. Hydrogen er vanskelig å transportere og lagre om bord på et skip, mens ammoniakk er lett å transportere og lett å lagre. Samtidig er det den beste hydrogenbæreren, forklarer han.

Ammoniakk er et giftig stoff som krever god sikkerhet. Hele prosessen foregår om bord i fartøyet og er skalerbar. Amogy har imidlertid gjort en rekke tester ved Energy House som viser at hydrogenet fra crackeren faktisk kan brukes i brenselceller.

Katapultsenteret Sustainable Energy har skapt en infrastruktur for ammoniakk som også er benyttet i fullskalatest av Wärtsilä-motorer, samt Alma Clean Power, med en vellykket testing av verdens første 6 kW ammoniakk brenselcellesystem.

– Katapultsenteret har vært enormt viktig for oss både når det gjelder bruk av testlaben og den unike kompetansen de innehar. Vi liker den norske modellen hvor flere konkurrerende selskap deler erfaringer på samme testsenter. Alle tjener på det, mener Christian W. Berg.

Han får støtte av Andreas Krüger Enge, direktør for strategi og samfunnskontakt i Siva.

– Vi kobler aktiv næringspolitikk og grønn omstilling, og er stolte av å legge til rette for at aktører som Amogy kan avkarbonisere skipsfarten med banebrytende teknologi. Siva er der hvor industriveksten skjer, og i tett samarbeid med Norges fremste industrimiljø gir vi innovative bedrifter tilgang til verdensledende testfasiliteter – gjennom såkalte katapulter. Sustainable Energy på Stord er en av disse katapultene og en del av ordningen Norsk Katapult. Dette gir en raskere overgang fra idé til industriproduksjon, og bærekraftig verdiskaping og produksjon i hele Norge. Siva sikrer at bedriftene har tilgang til de beste rådgiverne på innovasjon, nyskaping og industriutvikling – uansett hvor i landet de befinner seg. Sammen løfter vi fram de beste løsningene for en bærekraftig fremtid, sier Enge.

Andreas Enge

Direktør for strategi og samfunnskontakt i Siva

Slik fungerer en cracker

Ammoniakk fungerer som bærer for hydrogen, som deretter kan brukes i brenselceller til å produsere strøm. Ammoniakkcracking omdanner ammoniakk tilbake til hydrogen i stor skala. Ammoniakk-crackeren er en ovn der ammoniakksyntese-reaksjonen reverseres ved høye temperaturer. Den utskilte gassen består hovedsakelig av hydrogen og nitrogen.

Next article