Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » – Ukentlige pulsundersøkelser er positivt for arbeidsmiljøet
Sponset

Det å ta vare på de ansatte har alltid vært viktig, men pandemi og hjemmekontor gjør det mer utfordrende. Hos Talentech har de en god løsning på utfordringene. 

HR-tech-virksomheten Talentech ble etablert i 2019, og deres mål er å kombinere det beste fra ledende og innovative HR-tech-virksomheter. 

– Vi tilbyr produkter for hele kandidatreisen – helt fra rekruttering til onboarding og talent management. Vårt mål er en sømløs kandidatreise fra start til slutt i en og samme plattform, med Talent Recruiter, ReachMee, Webcruiter, Talmundo, Weekli og irecommend, sier Chief People Officer Elin Filipp ved Talentech.

Hun forteller at hun er stolt over den reisen Talentech har gjort i løpet av den korte tiden virksomheten har eksistert. 

– Som HR-person må jeg si at det er fantastisk å jobbe på en arbeidsplass som virkelig forstår og setter pris på betydningen av å satse på de ansatte, sier hun.

Ukentlige undersøkelser

Pandemien snudde opp ned på mange arbeidsplasser, og den nære kontakten som var en selvfølge før, forsvant i stor grad med hjemmekontor og digitale møter. 

– Det å få de ansattes input er derfor viktigere enn noensinne. Som leder har man fortsatt et like stort ansvar for arbeidsmiljøet – både med tanke på det psykososiale og fysiske abeidsmiljøet, sier Filipp. 

Med hjemmekontor begrenses mulighetene for å støtte de ansatte, og da må man tenke litt annerledes. Talentech mener da at verktøyet Weekli er løsningen.

– Med Weekli kan arbeidsgiver foreta ukentlige pulsundersøkelser, og dette gjør det lettere å ta vare på teamet sitt på avstand. Det er viktig å ha muligheten til å jobbe med disse spørsmålene selv om man har fysisk avstand til sine medarbeidere, sier hun.

Eierskap til arbeidsplassen

Weekli er altså et verktøy for pulsundersøkelser, som tar temperaturen på organisasjonen hver uke. Det som skiller Weekli fra andre tilsvarende verktøy er hvor mye tid og hvor stor vekt det er lagt på at det skal være forsknings- og bevisbasert. 

– Spørsmålene som stilles i undersøkelsen er i tråd med det forsking viser. At folk trives bedre, øker engasjementet og prestasjonen og de blir lenger på arbeidsplassen sin, sier hun.

Filipp understreker at det er viktig å oppmuntre de ansatte til å kjenne eierskap til det som skjer på jobben, og med Weekli blir dette lettere.

– Alle skal ha en like stor mulighet til å komme med sin input om arbeidsplassen ut fra sitt perspektiv, og denne inputen kan senere brukes til å sette mål, ta strategiske beslutninger og avgjøre hva ledere og HR skal sette på sin agenda, sier hun. 

Fortløpende oppfølging

Hos Talentech brukes resultatene fra de ukentlige pulsundersøkelsene på alle nivåer. 

– Jeg vil si at det er en del av styrken i systemet. I stedet for å ha den årlige undersøkelsen med en action-plan der alt blir et stort prosjekt, gir dette oss muligheten til å fortløpende følge opp de ulike fokusområdene våre, sier hun. 

Filipp forteller at det sjelden kommer ubehagelige overraskelser på lederne, og at de ofte kan se en trend på svarene og dermed adressere saker før de blir et problem.

– Avhengig av hva man ser, kan man ha ulike utfordringer i tankene, ta opp problemer en til en, gjennomføre workshops med hele teamet eller være systematiske og ta tak i noe man bør flagge for HR eller på et høyere nivå, sier hun.

Av Katrine Andreassen

Next article