Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Tilbyr løsninger som er like funksjonelle og sikre uansett hvor du er
Sponset

Hjemmekontorene som mange etablerte etter at Norge stengte ned 12. mars 2020 kom som en ikke-planlagt hendelse. Derfor ble det laget mange midlertidige løsninger hvor hovedfokuset var å få en hjemmekontorløsningene opp å gå. Men hvordan gikk det med sikkerheten?

Hugo Fernandez

Salgsansvarlig i Data Equipment

– Utfordringen er at mange av disse løsningene, som var ment å være midlertidige, har forblitt permanente. Det kan by på betydelige utfordringer dersom sikkerheten ikke ble ivaretatt ved etableringen og heller ikke har blitt adressert underveis, sier Hugo Fernandez som er salgsansvarlig i Data Equipment.

Mange tok i bruk private datamaskiner, og rundt omkring i hele verden ble det etter hvert helt umulig å få tak i webkameraer og bærbare PCer. Mange begynte også å bruke ulike samhandlingsløsninger som Teams, Zoom eller andre videoløsninger, men løsningene ble kanskje ikke satt opp på den mest optimale måten selv om de har virket til formålet.

Gøran Tømte

Informasjonssikkerhetsansvarlig i Data Equipment

– Vi hadde allerede på plass systemer som håndterte situasjonen, i tråd med Zero Trust-strategien vår, men for mange andre ble det mye armer og bein i starten, rett og slett for å få systemene til å fungere, legger Gøran Tømte til. Han arbeider som informasjonssikkerhetsansvarlig i Data Equipment.

– Nå er det på høy tid å rydde opp slik at både sikkerheten og funksjonaliteten blir bedre. Det vil både bedriften og medarbeiderne tjene på, fortsetter han.

Enkelt forklart handler det om at den sikkerheten og funksjonaliteten du har på kontoret alltid vil være med deg, uansett hvor du er.

Jobben er ikke et sted du går til, men noe du gjør

Noen savner arbeidsplassen, andre liker best å være hjemme, mens de fleste av oss kanskje vil foretrekke en fleksibel kombinasjonsløsning i fremtiden. For i mange jobber er det ikke lenger viktig hvor du befinner deg eller når du utfører arbeidsoppgavene dine.

Les mer om datasikkerhet her!

– Noe av problemet med å jobbe hjemme er at vi lett kan bli mer komfortable og dermed bli mindre oppmerksomme på alt som har med sikkerhet å gjøre. Derfor jobber vi mye med kulturbygging ute i bedriftene, slik at de ansatte både har kompetanse om, og er observante på, risikoutfordringer. I IT-bransjen har vi vært vant til å arbeide borte fra kontoret lenge før koronaen kom og derfor har vi for lengst lagt til rette for løsninger som både er funksjonelle og sikkerhetsmessig forsvarlige. Det er denne typen tidsriktige løsninger vi tilbyr til de virksomhetene som er ute etter å legge til rette for fremtidens arbeidsplasser, sier Hugo Fernandez. Han får støtte av Tømte.

– Enkelt forklart handler det om at den sikkerheten og funksjonaliteten du har på kontoret alltid vil være med deg, uansett hvor du er. Dette er viktig for å kunne møte dagens og morgendagens arbeidstageres ønsker og behov. Vi har også programmer som bevisstgjør de ansatte om sikkerhet, slik at den bevisstheten du har på kontoret også blir med deg over alt ellers, tilføyer han.

Å få på plass slike løsninger trenger ikke å være særlig komplisert.

Nye løsninger gir konkurransefortrinn

Bedrifter som legger til rette for fleksible systemer der medarbeiderne selv får stor frihet til å velge hvor de vil jobbe fra, som har gode samhandlingssystemer og tilbyr tidsriktige digitale arbeidsverktøy vil oppfattes som attraktive.

– Slike virksomheter vil kanskje ha lettere for å tiltrekke seg de beste kandidatene enn bedrifter som tilbyr rigide, gammeldagse arbeidsmetoder og verktøy. Det åpner også for å rekruttere talent fra hele landet fremfor de som bor i pendleravstand.  Å få på plass slike løsninger trenger heller ikke å være særlig komplisert og er ikke noe man trenger teknologikompetanse for å få på plass.

IT-sikkerhet tilpasset din bedrift

Data Equipment leverer markedsledende infrastruktur og sikkerhetsløsninger til ethvert behov. Du kan administrere dem selv, eller overlate det hele til oss.

Les mer her!

Tekst: Tom Backe

Next article